ให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียวและสอนการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

🌿ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบอาคารเขียวและการประหยัดพลังงาน 🌿ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับรองเป็นอาคารเขียว 🌿ให้คำแนะนำและการออกแบบการจัดการเกี่ยวกับ Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) 🌿สอนการออกแบบ Sustainable Design ทางด้านสถาปัตยกรรม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียวและสอนการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • 1. เลือกคอร์สด้านให้คำปรึกษาหรือการสอน
  • 2. ชำระเงินค่าบริการ
แพ็กเกจ
🌲ให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียว
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมง แบบตัวต่อตัว (ออนไลน์) 1.ให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียว(ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การเลือกวัสดุ ขั้นตอนการดำเนินการขอรับรองอาคารเขียวและอื่นๆ) 2.ให้คำปรึกษาด้านโปรแกรมด้านพลังงาน แสงสว่าง และลม 3.สามารถนำแบบอาคารหรือบ้านงานออกแบบต่างๆมาเพื่อให้คำแนะนำและวิเคราะห์เพิ่มเติม 4.สามารถสอบถามปัญหาด้านอาคารเขียวหรือการออกแบบเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา

🌲สอนการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Sustainable Design
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สอน 6 ชั่วโมง ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง (ออนไลน์) 1.แนะนำการออกแบบ sustainable design 2.ด้านการออกแบบประหยัดพลังงาน 3.ด้านการออกแบบสภาวะน่าสบายภายในอาคาร 4.ด้านการออกแบบการจัดการพื้นที่ภายในอาคาร 5.ด้านการออกแบบการลดมลพิษและผลกระทบ 6.ด้านการออกแบบที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในอาคาร

ฟรีแลนซ์
ปิยธิดา

ที่ปรึกษาอาคารเขียว TREES-A รับปรึกษาด้านการออกแบบและประเมินอาคารเขียว-รับทำโปรแกรมDesignBuilderด้านพลศาสตร์ของไหล(CFD)-โปรแกรมด้านออกแบบแสงสว่าง(DIALux)-โปรแกรมด้านพลังงาน(BEC)และรับสอนด้าน Sustainable Design

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน