รับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarail Services Attorney

บริการรับรองลายมื่อชื่อเอกสารโดยทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร(Notarial services attorney) เพื่อใช้ในต่างประเทศ 1.ลายมือชื่อบุคคล ลายมือชื่อผู้แปลเอกสาร 2.สำเนาเอกสารจากต้นฉบับที่หน่วยงานของรัฐออกให้ 3.คำแปลสัญญา หรือ เอกสารทางศาล 4.รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น 5.รับรองคำแปลเอกสาร 6.รับรองความมีอยู่จริง 7.รับรองสำเนาเอกสาร 8.รับรองตัวบุคคล 9.รับรองถิ่นที่อยุ่อาศัย 10.รับรองข้อเท็จจริง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarail Services Attorney

  • 1. สอบถามความต้องการเบื้องต้น ปรึกษา และให้คำแนะนำการจัดทำเอกสาร แจ้งราคา
  • 2. ส่งเอกสารยืนยันตัวตน หรือเอกสารที่ต้องการให้รับรอง
แพ็กเกจ
รับรอง ลายมือชื่อบุคคล,ลายมือชื่อผู้แปลเอกสาร,สำเนาเอกสารจากต้นฉบับที่หน่วยงานของรัฐออกให้,สำเนาเอกสาร,ถิ่นที่อยุ่อาศัย,ตัวบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หนังสือรับรองลายมือชื่อหรือเอกสาร

รับรอง นิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น ,คำแปลเอกสาร,คำแปลสัญญา,ความมีอยู่จริงของเอกสาร,เอกสารทางศาล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หนังสือรับรองเอกสาร

ฟรีแลนซ์
Potsavee

-เป็นทนายความรับรองลายมื่อชื่อและเอกสาร ผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากสภาทนายความฯ รุ่นที่ 38 -เป็นทนายความผู้รับรองลายมือชื่อ ขึ้นทะเบียนกับ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน