รับงานทำภาพ Perspective // Interior&Exterior ตามความต้องการของลูกค้า

รับสร้าง และออกแบบภาพทัศนียภาพ หรือ Perspective ตามความต้องการของลูกค้าโดยอ้างอิงจากแบบที่ลูกค้าส่งมอบ เช่น ภาพแปลน รูปด้าน ภาพตัด ดีเทลเฉพาะส่วนเพื่อนำไปออกแบบ และอารมณ์ที่ต้องการในงานนั้น (Mood&Tone , Color Scheme) มีการตกลงระยะเวลาการทำงาน และค่าใช้จ่ายตั้งแต่การ Brief งานครั้งแรก โดยรายละเอียดต่างๆจะพิจารณาจากขนาด ความละเอียดต่างๆของชิ้นงาน ***เงื่อนไขการทำงาน*** - รับสร้างภาพที่มีการออกแบบมาแล้วทั้ง วัสดุ(Material) กำหนดอารมณ์ของงาน(Mood&Tone) - ต้องการไฟล์อ้างอิงเพื่อใช้ในการทำงาน ได้แก่ ไฟล์AutoCAD ของแปลน รูปด้าน รูปตัด ดีเทลต่างๆ หากมีนอกเหนือจากนี้สามารถส่งมอบเพิ่มได้เพื่อความรวดเร็วในการทำงานได้ - ระยะเวลาทำงานประมาณ 2-5 วัน ตามขนาดScaleของงานถ้าลูกค้าต้องการกำหนดระยะเวลาการทำงานสามารถแจ้งเพื่อพิจารณาได้ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม -ราคาที่แจ้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่อ 1 ภาพเท่านั้น -ราคาขึ้นอยู่กับScaleของงานอาจมีการเพิ่มหรือลดลงตามตกลงของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานทำภาพ Perspective // Interior&Exterior ตามความต้องการของลูกค้า

  • 1. แจ้งรายละเอียดอ้างอิงที่ลูกค้ามีให้ในการนำไปออกแบบ (Brief) เช่น ไฟล์ AutoCAD ภาพแปลน รูปด้าน รูปตัด ดีเทลเฉพาะส่วน และMood&Tone
  • 2. ตกลงเวลาส่งมอบงาน (ถ้าเป็นงานด่วนสามารถแจ้งวันเวลาที่ต้องการเพื่อพิจารณาได้)
แพ็กเกจ
ภาพ 3D Perspective Render 5 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ภาพ Perspective ขนาด 2500 Pixel โดยส่งมอบให้ 2 ภาพเป็นไฟล์ JPEG และ PNG

ฟรีแลนซ์
Oak

จบการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ2 โปรแกรมที่ถนัด 3ds max , Autocad , Adobe illustrator , Adobe lightroom มีประสบการณ์สอนโปรแกรม 3ds max เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อ

03/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน