รับให้คำปรึกษา วางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคล(Personalize health planning)

ให้คำปรึกษา วางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคล วางแผนตามรูปแบบการใช้ชีวิตและเป้าหมายสุขภาพ - ลดน้ำหนัก / เพิ่มน้ำหนัก - การปรับชีวิตเพื่อเสริมการรักษาโรค - ธรรมชาติบำบัด - ทางเลือกการรักษาโรคนอกจากยา - ปรับการใช้ชีวิตเพื่อแก้ไขความผิดปกติของร่างกายและผลตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับให้คำปรึกษา วางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคล(Personalize health planning)

  • 1. รับเอกสาร แบบสอบถามสุขภาพ เพื่อกรอกล่วงหน้า
  • 2. ส่งแบบสอบถาม รายการอาหารเสริม และผลตรวจสุขภาพกลับมาให้ผู้ให้คำปรึกษา
แพ็กเกจ
ปรึกษารายครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

o VDO call 30 นาที o ประเมินแบบสอบถามสุขภาพ o รายงานผลตรวจสุขภาพ o วางแผนการดูแลตัวเองตามเป้าหมายและผลตรวจสุขภาพ

ปรึกษาวางแผน 3 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

o VDO call 30 นาที ครั้งแรก และติดตามเดือนละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง o ประเมินแบบสอบถามสุขภาพ o รายงานผลตรวจสุขภาพ o วางแผนการดูแลตัวเองตามเป้าหมายและผลตรวจสุขภาพ o วางแผนการรับประทานอาหาร แบบ Intermittent fasting, keto, low carb o วางแผนการใช้อาหารเสริม o วางแผนการออกกำลังกาย

ปรึกษาวางแผน 3 เดือน แบบ VIP
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

o VDO call 30 นาที ครั้งแรก และติดตามเดือนละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง o ให้คำปรึกษาสุขภาพแก่เพื่อนหรือญาติแบบรายครั้ง ฟรี 1 คน o ประเมินการรูปแบบสุขภาพรายรายสัปดาห์ การนอน อาหาร รูปแบบการออกกำลังการ การใช้อาหารเสริมแต่ละวัน โดยผู้รับคำปรึกษาส่งขอมูล และผู้ให้คำปรึกษาจะปรับแผนการดูแลให้สัปดาห์ละ 1ครั้ง o ประเมินแบบสอบถามสุขภาพ o รายงานผลตรวจสุขภาพ o วางแผนการดูแลตัวเองตามเป้าหมายและผลตรวจสุขภาพ o วางแผนการรับประทานอาหาร o วางแผนการใช้อาหารเสริม o วางแผนการออกกำลังกาย

ฟรีแลนซ์
Yours

ให้คำปรึกษา วางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคล(Personalize health planning) วางแผนตามรูปแบบการใช้ชีวิตและเป้าหมายสุขภาพ - ลดน้ำหนัก / เพิ่มน้ำหนัก - การปรับชีวิตเพื่อเสริมการรักษาโรค - ธรรมชาติบำบัด - ทางเลือกการรักษาโรคนอกจากยา - ปรับการใช้ชีวิตเพื่อแก้ไขความผิดปกติของร่างกายและผลตรวจสุขภาพ

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน