งานพิสูจน์อักษรสำหรับงานเขียนทุกประเภท (ภาษาไทย)

- ตรวจและแก้ไขคำผิด - ตรวจคำทับศัพท์ - อ้างอิงความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถาน - ปรับช่องไฟ เว้นวรรคคำ จัดย่อหน้า - มีนโยบายเก็บความลับให้ลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานพิสูจน์อักษรสำหรับงานเขียนทุกประเภท (ภาษาไทย)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานและค่าใช้จ่าย
  • 2. นัดหมายระยะเวลาในการส่งมอบงาน สรุปค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
งานพิสูจน์อักษรภาษาไทย (งานไม่เร่ง)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- งานขนาด A4 หน้าละ 5 บาท - ตรวจและแก้ไขคำผิด คำทับศัพท์ (อ้างอิงความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถาน) - ปรับช่องไฟ เว้นวรรคคำ จัดย่อหน้า - ระยะเวลาในการส่งมอบงานไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ได้มีการตกลงจ้างงาน* *หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงาน สามารถส่งมาให้พิจารณาก่อนได้

งานพิสูจน์อักษรภาษาไทย (งานเร่งด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- งานขนาด A4 หน้าละ 10 บาท - ตรวจและแก้ไขคำผิด คำทับศัพท์ (อ้างอิงความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราชบัณฑิตยสถาน) - ปรับช่องไฟ เว้นวรรคคำ จัดย่อหน้า - ระยะเวลาในการส่งมอบงานไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่ได้มีการตกลงจ้างงาน* *หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงาน สามารถส่งมาให้พิจารณาก่อนได้

ฟรีแลนซ์
Pattranit

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการเขียนและการอ่าน หากสนใจร่วมงานกับเราสามารถติดต่อมาได้เลยทันที :)

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน