milestone
milestone

พัฒนา Application ผ่าน React native เป็นทั้ง IOS และ Android

สามารถ Application ลง Store และ สามารถสอนการใช้งาน วิธีการใช้แนะนำ หรือ แก้ไขงานที่เกี่ยวข้องกับงาน React native พัฒนาให้ได้ทั้ง iOS ,Android และ Web

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา Application ผ่าน React native เป็นทั้ง IOS และ Android

  • 1. รับขอบเขตงาน กำหนด Requirement ตามความต้องการของลูกค้า
  • 2. คำนวณราคาตามระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
รับเฉพาะ ipa apk
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ส่งมอบงานให้ลูกค้า ด้วยไฟล์ apk, ipa --ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่รวมอัพขึ้น Store--

รับ ipa apk source code และระบบหลังบ้าน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ส่งมอบงานให้ลูกค้า ด้วยไฟล์ apk, ipa และ source code + Backend โดยแอพจะดึงข้อมูลจากระบบหลังบ้าน

ฟรีแลนซ์
wongsatorn

เป็นพนักงาน Mobile Dev ถนัดการเขียน React native Cross-platform ปัจจุบันเคยปล่อย Application ไปบ้างแล้ว

11/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
26 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน