รับดึงข้อมูลบน Website (web scraping with python)

รับดึงข้อมูลบน Website ต่างๆ ด้วยภาษา python - e-commerce website : shopee , lazada , JDcentral - social media : facebook , twitter - other website : set ,jobdbs , jobthai , jobbkk etc. สามารถดึงข้อมูลบน website เพื่อจัดเก็บเป็น excel file หรือ csv file และ จัดเก็บลงฐานข้อมูลเช่น MongoDB , Firebase cloudstore สนใจติดต่อมาได้เลยครับ หรือจะให้แนะนำการ scrape ยินดีครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับดึงข้อมูลบน Website (web scraping with python)

  • 1. พูดคุยกับลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียดความต้องการ
  • 2. สรุปความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ csv / excel /database ตามความต้องการของลูกค้า - ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ website

ฟรีแลนซ์
wipada

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน : Data analyst ธนาคารกรุงเทพ Skill : Web scraping , SQL , Flutter-Dart (Mobile development) , HTML-CSS

05/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน