รับตัดคำและแยกคำ (Tokenization)

- ทำการแยกคำจากประโยคหรือเนื้อหายาวๆ - ตัดตัวเลขและอักขระพิเศษออกจากประโยค เช่น ! # " , () >< ' 0-9 =? - กำหนดคำที่ไม่ต้องการให้แยกออกจากกันได้ - ส่งงานเป็นไฟล์ csv หรือ xlsx เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตัดคำและแยกคำ (Tokenization)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน
  • 2. สร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ส่งงานเป็นไฟล์ csv หรือ xlsx เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อ - ราคาและระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน

ฟรีแลนซ์
wipada

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน : Data analyst ธนาคารกรุงเทพ Skill : Web scraping , SQL , Flutter-Dart (Mobile development) , HTML-CSS

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน