ยื่นจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/งานออกแบบ ปรึกษาฟรี!

บริการร่างคำขอรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งขอรับความคุ้มครอง งานประดิษฐ์ ฟังก์ชั่นการทำงาน สูตร กรรมวิธีการผลิต หรือรูปร่างรูปทรงของงานประดิษฐ์ เช่น เครื่องจักร สูตรอาหาร สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น *ให้คำปรึกษาและร่างคำขอโดยตัวแทนสิทธิบัตร สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมนะครับ 1. รายละเอียดงานประดิษฐ์ของท่าน (ควรเป็นงานใหม่ ที่ไม่เหมือนใคร) 2. ภาพถ่ายงานประดิษฐ์ เพื่อจัดทำรูป Drawing 3. วีดีโอการทำงาน (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจงานมากขึ้น ปล. เพื่อความคุ้มครองสูงที่สุด เราจะทำงานกันแบบสองทิศทางนะครับ ควบคู่กันไป คือลูกค้าจะได้รับเอกสารที่ต้องช่วยกรอกด้วยเพื่อเป็นการให้รายละเอียดที่มากขึ้น เช่น งานประดิษฐ์ก่อนหน้า วิธีการประดิษฐ์ เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ยื่นจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/งานออกแบบ ปรึกษาฟรี!

  • 1. ติดต่อ ปรึกษารายละเอียด
  • 2. ประเมินและตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้ นอกเหนือจากบริการแบบใกล้ชิดแล้ว.. - ร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (แบบครอบคลุมการดัดแปลง แก้ไขหรือลอกเลียน) - ภาพวาดงานประดิษฐ์ประกอบยื่นคำขอ (ภาพลายเส้น บนพื้นขาว) - เอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นจดทะเบียน (พร้อมยื่นได้ทันที) - ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ เพื่อการยื่นจดทะเบียนแบบมีกลยุทธ์

ฟรีแลนซ์
phonlakrit

บริการจดสิทธิบัตร คุ้มครองงานประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านหลักสูตร "ตัวแทนสิทธิบัตร" ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขทะเบียน 2458 มีประสบการณ์ ให้คำปรึกษาและจดทะเบียนสิทธิบัตรให้กับภาครัฐและเอกชน มากกว่า 100 ฉบับ

11/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน