รับปรึกษางานด้านฝ่ายบุคคล และ วางระบบงานด้านฝ่ายบุคคล

-กฎหมายแรงงาน (Labour Law) -ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานทั่วไป -การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี -ให้คำแนะนำและจัดทำเอกสารเงื่อนไขการทำงาน เช่น สัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล -เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ -วางแผนกำลังผล รวมถึงอัตราเงินเดือน ให้ -วางแผนกลยุทธ์และกำกับดูแลประสานงานด้านนโยบายบุคคล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษางานด้านฝ่ายบุคคล และ วางระบบงานด้านฝ่ายบุคคล

  • 1. ติดต่อประสานงาน เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า
  • 2. เสนอผลงานเพื่อความเห็นชอบของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์ของงานตามที่ตกลงกัน ตาม format word/PDF ที่ต้องการ พร้อมนำไปใช้งาน

ฟรีแลนซ์
Paweena

ที่ปรึกษางานด้านฝ่ายบุคคล เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร บุคลากร เงินเดือน และ กฏหมายต่าง ๆ

04/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน