แปลบทความทั่วไปและวารสารวิชาการจากอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นอังกฤษ

แปลบทความวิชาการ อังกฤษ-ไทย, ให้คำปรึกษาการเขียนบทความและตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิทยานิพนธ์ งานเขียนขอทุนวิจัย, ทำ Literature review แก้ Plagiarism บทความวิชาการสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลบทความทั่วไปและวารสารวิชาการจากอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นอังกฤษ

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินงาน
  • 2. คุยรายละเอียดของงานที่ต้องการ
แพ็กเกจ
แปลบทความทั่วไปภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือ ไทยเป็นอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แปล 1 บทความจากภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือ ไทยเป็นอังกฤษ ใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน สามารถปรับแก้งานแปลได้ 2 ครั้ง 350 บาทต่อ 350 คำ ไฟล์ word และ pdf

แปลบทความและวารสารวิชาการจากอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แปล 1 บทความวารสารวิชาการจากภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือ ไทยเป็นอังกฤษ ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน สามารถปรับแก้งานแปลได้ 2 ครั้ง 500 บาทต่อ 350 คำ ไฟล์ word และ pdf

ฟรีแลนซ์
ณัฐพล

จบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมเคมี มีประสบการณ์อยู่ในวงการวิชาการมากกว่า 6 ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากกว่า 60 เรื่อง ปัจจุบันเป็นนักวิจัยที่ประเทศแคนาดา มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยและใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งจากในประเทศและต่างประเทศได้

12/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน