รับปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างพินัยกรรม ร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ

ขั้นตอนการทำงานมีดังต่อไปนี้ 1.การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 1.1 ลูกค้าติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษา โดยแจ้งรายละเอียดข้อสงสัย ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ร่วมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมลหรือแชท 1.2 ผู้ให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัย ปัญหาทางกฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องของลูก และให้คำตอบกลับไปยังลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางอีเมล 1.3 ราคาเริ่มต้นที่ 500 บา่ท โดยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน 2. งานร่างพินัยกรรม 2.1 ลูกค้าติดต่อทางอีเมลเพื่อขอทำพินัยกรรม โดยระบุให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ใดเป็นผู้รับทรัพย์มรดก พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 2.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า (ผู้ทำพินัยกรรม) 2.1.2 สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า (ผู้ทำพินัยกรรม) 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก 2.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรม 2.1.5 สำเนาเอกสารของทรัพย์มรดก เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น 2.2 ผู้ให้คำปรึกษาตรวจสอบเอกสาร ถ้าเอกสารครบถ้วน จัดทำร่างพินัยกรรมภายใน 3 วัน และส่งงานผ่านอีเมลให้ลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างพินัยกรรม ร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ

  • 1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ลูกค้าส่งมาให้
  • 2. เอกสารครบถ้วน ใช้เวลาทำงาน 1 วันในการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมาย, 1 วันทำพินัยกรรมด่วนทั้งไทย-อังกฤษ, 3 วันทำพินัยกรรมธรรมดา
แพ็กเกจ
งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

วิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย

พินัยกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พินัยกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พินัยกรรม ด่วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พินัยกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ฟรีแลนซ์
Nuttapol

กระผมชื่อนายณัฏฐพล ธนธรรมรัตน์ จบนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีใบประกอบวิชาชีพว่าความ มีประสบการณ์เป็นนิติกรในหน่วยงานของรัฐ และเคยรับราชการ ปัจจุบันเป็นทนายความประจำLaw firm แห่งหนึ่ง ชำนาญเรื่องการจัดตั้งบริษัท สัญญาต่างๆ

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน