รับทำเว็บไซด์ด้วยภาษา html, css, javascript, php และ framework bootstrap

รับทำเว็บไซด์ทั่วไป ใช้งานได้จริง ราคาย่อยเยาว์ด้วยภาษา html, css, javascript, php และ framework bootstrap ด้วยประสบการณ์มากกว่า 2 ปี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม 1.ขอบเขตความต้องการ ขั้นตอนการทำงาน 1.พูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบงานที่ลูกค้าต้องการ 2.เสนอราคาตามขอบเขตของความต้องการลูกค้า 3.ดำเนินการตามขอบเขตความต้องการของลูกค้า 4.ส่งให้ลูกค้าทดลองและปรับปรุงตามฟีดแบคลูกค้า 5.ส่งงานให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซด์ด้วยภาษา html, css, javascript, php และ framework bootstrap

  • 1. พูดคุยรูปแบบงาน
  • 2. เสนอราคาตามขอบเขตความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
รับเขียนเว็บไซต์ขนาด เล็ก-กลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชิ้นงาน - เว็บไซต์แสดงผลแบบ Responsive รองรับอุปกรณ์หลายชนิด - เว็บไซต์ตามดีไซน์และขอบเขตความต้องการ - สามารถแก้ไขในขอบเขตหลังส่งงานแล้วได้ 3 ครั้ง - หากมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขขอบเขตต้องทำการตกลงราคาใหม่ ไฟล์งาน - ไฟล์ source code (กรณีจ่ายจบไม่มีสัญญา) - ไฟล์ฐานข้อมูล (กรณีจ่ายจบไม่มีสัญญา) *ราคาที่ตั้งขึ้นไม่ใช่ราคาจริง ราคางานขึ้นอยู่กับขอบเขตและการตกลงราคากันของทั้งสองฝ่าย*

รับเขียนเว็บไซต์ งานนักเรียน นักศึกษา โปรเจคจบ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชิ้นงาน - เว็บไซต์แสดงผลแบบ Responsive รองรับอุปกรณ์หลายชนิด - เว็บไซต์ตามดีไซน์และขอบเขตความต้องการ - สามารถแก้ไขในขอบเขตหลังส่งงานแล้วได้ 3 ครั้ง - หากมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขขอบเขตต้องทำการตกลงราคาใหม่ ไฟล์งาน - ไฟล์ source code (กรณีจ่ายจบไม่มีสัญญา) - ไฟล์ฐานข้อมูล (กรณีจ่ายจบไม่มีสัญญา) - คำอธิบายเกี่ยวกับ โค๊ด โฟลว และฐานข้อมูล ของชิ้นงาน (หากลูกค้าต้องการ) *ราคาที่ตั้งขึ้นไม่ใช่ราคาจริง ราคางานขึ้นอยู่กับขอบเขตและการตกลงราคากันของทั้งสองฝ่าย*

รับแก้ไขเว็บไซต์ขนาดเล็ก-กลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชิ้นงาน - เว็บไซต์แสดงผลแบบ Responsive รองรับอุปกรณ์หลายชนิด - เว็บไซต์ตามดีไซน์และขอบเขตความต้องการ - สามารถแก้ไขในขอบเขตหลังส่งงานแล้วได้ 3 ครั้ง - หากมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขขอบเขตต้องทำการตกลงราคาใหม่ ไฟล์งาน - ไฟล์ source code (กรณีจ่ายจบไม่มีสัญญา) - ไฟล์ฐานข้อมูล (กรณีจ่ายจบไม่มีสัญญา) *ราคาที่ตั้งขึ้นไม่ใช่ราคาจริง ราคางานขึ้นอยู่กับขอบเขตและการตกลงราคากันของทั้งสองฝ่าย*

ฟรีแลนซ์
Nutdanai

รับทำเว็บไซด์ งานทั่วไปใช้งานได้จริง ด้วยภาษา html, css, javascript, php และ framework bootstrap 4 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 2 ปี

06/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
13 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน