ภาพประกอบ Content, Artwork, บทความ

รับออกแบบ Infographic, Illustration และภาพประกอบต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ รวมถึงตัวอย่างที่ของลูกค้าก่อนได้ครับ โปรแกรมที่ใช่ทำงานหลัก Procreate | Photoshop

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาพประกอบ Content, Artwork, บทความ

  • 1. สอบถามรายละเอียดงานของลูกค้าแจ้งรายละเอียด Mood & Tone ตัวอย่างงานที่ชอบ
  • 2. ตกลงราคา,ระยะเวลาในการทำงาน และประเภทไฟล์งาน Artwork ที่ต้องการ
แพ็กเกจ
SINGLE LINE - ภาพลายเส้น แบบเดี่ยว
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ไฟล์งานต้นฉบับ(หากต้องการโปรดบอกล่วงหน้า) ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300 DPI | JPG.PNG.TIF.PDF (สามารถระบุได้) นำไปใช้เพื่อการค้า

COLOR DRAWING - ภาพลายเส้นและลงสี แบบเดี่ยว
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ไฟล์งานต้นฉบับ(หากต้องการโปรดบอกล่วงหน้า) ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300 DPI | JPG.PNG.TIF.PDF (สามารถระบุได้) นำไปใช้เพื่อการค้า

ILLUSTRATION PACK - ภาพลายเส้นและลงสี แบบกลุ่ม (3ชิ้นขึ้นไป)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 5-7 วัน (เวลาทำงาน/ราคา ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความยากง่าย) ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ไฟล์งานต้นฉบับ(หากต้องการโปรดบอกล่วงหน้า) ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300 DPI | JPG.PNG.TIF.PDF (สามารถระบุได้) นำไปใช้เพื่อการค้า

ฟรีแลนซ์
Nuruenan

Visuallization Design : 4 years at least สร้างภาพบรรยากาศสเสมือนจริง,บรรยากาศจำลองในงาน Interior, Landscape 3D Modeling : 4 years at least สร้างโมเดล3มิติในงานทางสถาปัตยกรรม Architect,Interior,Landscape ผ่านโปรแกรม Sketchup Graphic Design - Illustration : 1 year at least ออกแบบกราฟฟิก ภาพประกอบ

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
55 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน