รับทำ Perspectiveและ3D - Interior,Exterior,Landscape

งานทำ Model 3DและPerspective Model 3D ด้วยโปรแกรม - Sketchup Perspective Interior,Exterior ด้วยโปรแกรม - Sketchup V-Ray - Sketchup Enscape - Lumion สิ่งที่ผู้รับทำงานต้องการ -reference -mood&tone สามารถแก้งานได้ 2 ครั้ง(ก่อนส่ง Final) ตามความละเอียดและคุณภาพของงาน หากลูกค้าต้องการคำแนะนำในการออกแบบหรือความเห็นสามารถสอบถามได้ครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม สามารถแก้งานได้ 2 ครั้ง(ก่อนส่ง Final) ตามความละเอียดและคุณภาพของงาน(หรือสามารถตกลงก่อนจ้างงานได้ครับ) ภายใน1-2วันแรก จะส่งรูป preview ให้ตรวจ **เงื่อนไขพิเศษ หากมีการแก้ไขงานมากกว่า50%ของงาน เช่น การให้ render มุมใหม่และแต่งภาพใหม่ จะคิดราคาตามด้านล่างนี้ 1.Rendering ใหม่ คิดราคา 10% จากราคาแรกที่ตกลงไว้ (ต่อภาพ) 2.Retouch ใหม่ คิดราคา 15% จากราคาแรกที่ตกลงไว้ (ต่อภาพ) **ลูกค้าทุกท่านโปรดทราบสำหรับผู้ที่ต้องการจ้าง **ออกแบบ** ทางฟรีแลนส์สามารถออกแบบและมีบริการเขียนแบบเบื้องต้น แต่หากต้องการทำแบบขออนุญาตหรือแบบก่อสร้างทางฟรีแลนส์ยังไม่สามารถทำได้ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Perspectiveและ3D - Interior,Exterior,Landscape

  • 1. 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดพื้นที่ขอบเขตงานและReference
  • 2. 2.ลูกค้าส่งข้ออมูลและลายละเอียดในการทำงาน(หากมี sketchup-Autocad อยู่ก่อนแล้ว)
แพ็กเกจ
ขึ้นโมเดลจำลอง,ภาพบรรยากาศเสมือนจริง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาพ Perspective Interior, Exterior เริ่มต้นที่ 3,000บาท/1ภาพ สามารถแก้ไขงาน 2 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสมของงาน) สิ่งที่ลูกค้าได้รับขั้นตอนสุดท้าย : ภาพบรรยากาศเสมือนจริง JPG - PNG - TIF

ขึ้นโมเดลจำลอง,ภาพบรรยากาศเสมือนจริง,แบบผังบริเวณ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ภาพ Perspective Interior, Exterior เริ่มต้นที่ 3,000บาท/1ภาพ ผังบริเวณเริ่มต้นที่ 2,500/ผัง ต่ำกว่า 50 ตร.ม. 1,500-2,500 50-250 ตร.ม. 2,500-5,000 250 ตร.ม. ขึ้นไป 5,000 สามารถแก้ไขงาน 2 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสมของงาน) สิ่งที่ลูกค้าได้รับขั้นตอนสุดท้าย : ภาพบรรยากาศเสมือนจริง JPG - PNG - TIF **แพ็คเกจนี้ทำแต่ผังสำหรับPresentation ผังออกแบบต้องมาจากลูกค้าเท่านั้น

ออกแบบผังบริเวณ,ขึ้นโมเดลจำลอง,ภาพบรรยากาศเสมือนจริง(รวมถึงการทำ Presentation)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ภาพ Perspective Interior, Exterior เริ่มต้นที่ 3,000บาท/1ภาพ ผังบริเวณเริ่มต้นที่ 2,500/ผัง ต่ำกว่า 50 ตร.ม. 1,500-2,500 50-250 ตร.ม. 2,500-5,000 250 ตร.ม.-10ไร่ ขึ้นไป 5,000 **งานที่มีขนาดเกิน 10ไร่ขึ้นไป โปรดสอบถามฟรีแลนส์อีกครั้ง สามารถแก้ไขงาน 2 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสมของงาน) สิ่งที่ลูกค้าได้รับขั้นตอนสุดท้าย : ภาพบรรยากาศเสมือนจริง JPG - PNG - TIF **แพ็คเกจนี้สำหรับค่าออกแบบ รบกวนสอบถามก่อนตัดสินใจครับ

ฟรีแลนซ์
Nuruenan

Visuallization Design : 4 years at least สร้างภาพบรรยากาศสเสมือนจริง,บรรยากาศจำลองในงาน Interior, Landscape 3D Modeling : 4 years at least สร้างโมเดล3มิติในงานทางสถาปัตยกรรม Architect,Interior,Landscape ผ่านโปรแกรม Sketchup Graphic Design - Illustration : 1 year at least ออกแบบกราฟฟิก ภาพประกอบ

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน