รับวาง Plan โปรโมทสินค้าด้วยการใช้ Influencer, KOL, Blogger

วางแผนโปรโมทสินค้าด้วย Influencer, KOL, Blogger ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงกลุ่ม Target ให้ได้มากที่สุด ทางเราจะมีการนำเสนอ Influencer, KOL, Blogger ให้ลูกค้าเลือกก่อน (สามารถแจ้งหรือบรีฟได้ว่า อยากได้ Influencer สายไหน, ยอด Follower เท่าไหร่, ลงโปรโมทใน Platform ไหนบ้าง?) Platform: Facebook, IG, Twitter, Tiktok (ลูกค้าสามารถเลือกโปรโมทได้ทั้งหมด 1-2 Platform)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวาง Plan โปรโมทสินค้าด้วยการใช้ Influencer, KOL, Blogger

  • 1. แจ้งรายละเอียดสินค้า (Brief Product) ที่อยากจะโปรโมท และช่วงเวลาที่จะโปรโมท
  • 2. แจ้ง Platform ช่องทางการลงโปรโมทของ Influencer (สามารถเลือกได้ 2 ช่องทาง) และแจ้ง Budget ที่ลูกค้ามี เพื่อให้ทามทีมหา Influencer มานำเสนอ
แพ็กเกจ
Influencer Plan Package A 🌟
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ลูกค้าสามารถเลือกให้ Influencer ลงโปรโมทได้ 1 ช่องทาง (Platform: Facebook, IG, Twitter, Tiktok) - List Influencer พร้อมเรทราคา จำนวน 10 คน - Plan Calendar + Brief Influencer - Report จบงานทุกครั้ง ❗ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการ ซึ่งไม่รวมกับค่าจ้าง Influencer ❗กรณีเป็นงานด่วน 1 วัน(24 ชม.) ก่อนลงโปรโมท + เพิ่ม 6,000 บาท ❗กรณีที่ Influencer ลงโปรโมทและอยากให้ทางเราเข้าไปเป็น Advertiser เพื่อ Boost Post ของ Influencer เพิ่มเติม ทางเราจะทำ Media Plan Promote พร้อม Audience Target + เพิ่ม 8,000 บาท

Influencer Plan Package B 🍄
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ลูกค้าสามารถเลือกให้ Influencer ลงโปรโมทได้ 1-2 ช่องทาง (Platform: Facebook, IG, Twitter, Tiktok) - List Influencer พร้อมเรทราคา จำนวน 20 คน - Plan Calendar + Brief Influencer - Report จบงานทุกครั้ง ❗ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการ ซึ่งไม่รวมกับค่าจ้าง Influencer ❗กรณีเป็นงานด่วน 1 วัน(24 ชม.) ก่อนลงโปรโมท + เพิ่ม 6,000 บาท ❗กรณีที่ Influencer ลงโปรโมทและอยากให้ทางเราเข้าไปเป็น Advertiser เพื่อ Boost Post ของ Influencer เพิ่มเติม ทางเราจะทำ Media Plan Promote พร้อม Audience Target + เพิ่ม 8,000 บาท

ฟรีแลนซ์
ดลฤทัย

ปัจจุบันทำเกี่ยวกับสาย Digital Marketing Agency มา 3 ปี ดูแลสื่อทางด้านออนไลน์ ทุก Platform เช่น Facebook, IG, Twitter, Line และอื่นๆ รวมไปถึงสร้างแบรนด์ ทำ Content&Design และประสานงานกับทาง Influencer เพื่อให้ตอบโจทย์กับสินค้าและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด 💗🌟

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน