รับฟัง และ ให้คำปรึกษา ออกแบบความสุข การสื่อสารให้เป็นที่รัก ความสัมพันธ์อันดีในงาน ตน ผู้คน ชีวิต

ยินดีรับฟัง และ ให้คำปรึกษา เรื่องชีวิต ความสัมพันธ์ สุขภาพ การงาน รวมถึงการตั้งเป้าหมาย เปิดพื้นที่การพูดคุยด้วยการฟังเรื่องราวด้วยหัวใจ และ เขื่อมั่นในศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงในทุกคน สร้างพลังชีวิตให้แข็งแรง และ เดินหน้าต่อกับชีวิตอย่างมีเป้าหมาย 🍀นักสร้างสรรค์ความสุข และสงบ 🍀โค้ชครอบครัว 🍀โค้ชความสัมพันธ์ Certified NLP coach สามารถสอบถามได้ก่อนด้วยความยินดีค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับฟัง และ ให้คำปรึกษา ออกแบบความสุข การสื่อสารให้เป็นที่รัก ความสัมพันธ์อันดีในงาน ตน ผู้คน ชีวิต

  • 1. 1. บอกเล่าเรื่องเล่าต้องการพูดคุย และ จุดมุ่งหมายที่ต้องการ
  • 2. 2. ตกลงราคา และ จำนวนชั่วโมง รวมถึงนัดหมายวันเวลา
แพ็กเกจ
เพื่อนผู้รับฟัง : รับฟัง พูดคุย หาทางออกแห่งปัญหา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- รับฟัง พูดคุย และ หาทางออกของปัญหา - มีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างมี Mindset ที่สอดคล้องกับทางออก - มีพลังชีวิตที่ดี เพื่อการลงมือทำ สร้างตัวตนใหม่ของเราเอง - รับปรึกษา รับฟังทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 1 - 1.30 ชม.

รากแห่งชีวิต : หาสาเหตุของปัญหา ด้วย กระบวนการ NLP coaching
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- เจาะลึกถึงสาเหตุ การเกิดปัญหา - ค้นหาการสื่อสาร และ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัญหา - ตั้งเป้าหมาย และ เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเอง - เทคนิคการสื่อสาร อย่างสอดคล้องกับจิตใต้สำนึก โดยใช้กระบวนการ NLP - กระบวนการโค้ช ทางโทรศัพท์ ใช้เวลา 2 - 3 ชม.

ฟรีแลนซ์
Anchan

ประสบการณ์โค้ชกว่า 3 ปี Certifiled NLP Coaching และ จัดสัมมนาให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 10 ปี การโค้ช และ รับปรึกษาเรื่อง ชีวิต ครอบครัว คนรัก หรือ พฤติกรรมตัวเอง เช่น อารมณ์ร้อน นอนไม่หลับ ความกลัว ด้อยค่าตัวเอง พฤติกรรมเด็ก การสื่อสาร เป็นต้น...และจัด workshop การเพิ่มคุณค่าในตัวเอง เป็นต้น

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน