IT-support ให้บริการช่วยเหลือ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์(windows) ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย

ให้บริการช่วยเหลือด้าน IT ให้คำแนะนำ วิเคราะห์/แก้ไขปัญหา เสนอไอเดีย ตามความต้องการของลูกค้า เช่น - ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์(วินโดวส์) - ตรวจสอบแก้ไขระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง (printer / router / access point) ในเบื้องต้น - ให้คำปรึกษาการใช้งานติดตั้ง/แก้ไขโปรแกรม (Microsoft Office) ผ่านทางโทรศัพท์ หรือการควบคุมระยะไกล(remote) โดยการดำเนินการ 1.ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขก่อนเริ่มงาน สรุปรายละเอียด เสนอราคาฯ 2.ดำเนินการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/ควบคุมระยะไกล หรือดำเนินการหน้างาน(ต้องนัดหมายล่วงหน้า/ไม่รวมค่าเดินทาง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ IT-support ให้บริการช่วยเหลือ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์(windows) ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย

  • 1. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขก่อนเริ่มงาน สรุปรายละเอียด เสนอราคาฯ
  • 2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/ควบคุมระยะไกล หรือดำเนินการหน้างาน(ต้องนัดหมายล่วงหน้า/ไม่รวมค่าเดินทาง)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้บริการ 1 วัน ช่วยเหลือด้าน IT ให้คำแนะนำ วิเคราะห์/แก้ไขปัญหา เสนอไอเดีย ตามความต้องการของลูกค้า ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง (printer / router / access point) การใช้งานติดตั้ง/แก้ไขโปรแกรม (Microsoft Office) ผ่านทางโทรศัพท์ หรือการควบคุมระยะไกล(remote)

ฟรีแลนซ์
anuwat

มีประสบการณ์การสอน/อบรม, เคยทำงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ช่างภาพประจำหน่วยงานฯ สามารถถ่ายภาพ, ผลิตสื่อ, อินโฟกราฟิก, งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT-support , network

01/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน