รับพัฒนา Mobile Application [Android & IOS] ด้วย React Native & Flutter

- พัฒนา Mobile Application ด้วย React Native และ Flutter สำหรับเชื่อมต่อกับ API ที่ลูกค้าได้พัฒนาไว้ - พัฒนาตาม UI design ที่ลูกค้าได้ทำเอาไว้ - ประเภทของ Application ที่รับทำ * Social Apps * Apps ที่ใช้ภายในองค์กร * Dashboard Apps (แสดงกราฟต่างๆ) * E-Commerce Apps * อื่นๆ - สามารถออกแบบ UI ที่เป็นพื้นฐานของการใช้งานแอปให้มีความทันสมัยได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา Mobile Application [Android & IOS] ด้วย React Native & Flutter

  • 1. ตกลงรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคา กำหนดระยะเวลาในการทำ
  • 2. รายงานผลการทำงานเป็นระยะ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- พัฒนา Mobile Application ด้วย React Native และ Flutter สำหรับเชื่อมต่อกับ API ที่ลูกค้าได้พัฒนาไว้ - พัฒนาตาม UI design ที่ลูกค้าได้ทำเอาไว้ - ประเภทของ Application ที่รับทำ * Social Apps * Apps ที่ใช้ภายในองค์กร * Dashboard Apps (แสดงกราฟต่างๆ) * E-Commerce Apps * อื่นๆ - สามารถออกแบบ UI ที่เป็นพื้นฐานของการใช้งานแอปให้มีความทันสมัยได้ - ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน

ฟรีแลนซ์
Kitrawee

- Freelance ทำเว็บไซต์ในรูปแบบ responsive ตามดีไซน์ - พัฒนา Mobile application โดยใช้ Flutter และ React Native - พัฒนา Web Front-end โดยใช้ React และ VueJs

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
20 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน