รับทำเว็บไซต์ PHP , MySql รองรับ Responsive, 2 ภาษา

รับทำเว็บไซต์ทุกประเภท ด้วย PHP , MySql, Sql Server, HTML , CSS , JavaScript , Bootstrap รองรับ Responsive สำหรับทุกหน้าจอ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์ PHP , MySql รองรับ Responsive, 2 ภาษา

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานและความต้องการ ผ่าน chat fastwork
  • 2. ประเมินเวลา และค่าใช้จ่าย และสร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
Single page, Landing Page หรือ เว็บไซต์ขนาดเล็ก (ไม่มีระบบจัดการหลังบ้าน)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

* Single page 2,500 บาท , * Landing Page หรือ เว็บไซต์ขนาดเล็ก ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 5 เมนู 5,000 บาท (ไม่มีระบบจัดการหลังบ้าน) , * Responsive เพิ่ม 1,500 บาท , เว็บไซต์ 2 ภาษา เพิ่ม 1,000 บาท , * ลูกค้าจะได้รับ Source code หรือสามารถให้ติดตั้งพร้อมใช้งานบน host ได้เลย พร้อมการดูแลหลังจากส่งมอบงาน 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ

เว็บไซต์มีระบบจัดการหลังบ้าน
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

เว็บไซต์มีหน้าบ้านและระบบจัดการหลังบ้าน * Responsive เพิ่ม 1,500 บาท , *เว็บไซต์ 2 ภาษา เพิ่ม 1,000 บาท ระยะเวลาและราคา ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของระบบ ลูกค้าจะได้รับ Source code หรือสามารถให้ติดตั้งพร้อมใช้งานบน host ได้เลย พร้อมการดูแลหลังจากส่งมอบงานไม่จำกัดระยะเวลา

แก้ไขบัค, เพิ่มฟังก์ชันเว็บไซต์เดิม
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แก้ไขบัค ปรับแต่งเว็บไซต์หรือเพิ่มฟังก์ชันเว็บไซต์เดิม

ฟรีแลนซ์
นลิน

ฉันจบการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี ภาษาที่ถนัดคือ PHP, HTML,CSS, JS สามารถใช้ framework ได้ Yii2, Laravel, Bootstrap 5 เว็บไซต์ที่ทำสามารถรองรับได้ทุกหน้าจอและบางเว็บเป็นเว็บ 2 ภาษา ฉันพัฒนาเว็บไซต์มาไม่ต่ำกว่า 20 เว็บไซต์

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน