แปลเอกสารเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์

แปลงานเอกสาร บทความ หนังสือ ข่าว เคยทำงานประเทศญี่ปุ่น ผ่านการสอบวัดระดับ N3

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคา และระยะเวลา
  • 2. ตกลงราคา และระยะเวลาสิ้นสุดของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย -1หน้ากระดาษ 350 -แก้งานได้1ครั้ง -ส่งงานทางอีเมล์และfastwork -รูปแบบไฟล์ DOC **หากลูกค้าต้องการไฟล์อื่นสามารถแจ้งและสอบถามได้

ฟรีแลนซ์
Nussara

เคยทำงานบริษัทญี่ปุ่น3ปี รับงานแปลทั่วไปเช่นเอกสารการประชุม สัญญา บทความความหนังสือ ข่าว และงานเอกสารเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน