Rendering 3D Perpective INTERIOR X EXTERIOR

3D RENDERING ARCHITECTURAL EXTERIOR & INTERIOR DESIGN เรารับทำ model 3D architecture / Rendering 3d perspective รวมถึงออกแบบตกแต่ง งานสถาปัตยกรรม ภายใน และ ภายนอก โดยการทำงานของเรามีขั้นตอนดังนี้ 1.Pre-production (ก่อนการลงมือทำ) บรีฟงาน ขั้นตอนเริ่ม idea conceptual รับโจทย์กับลูกค้าเพื่อนำมาศึกษาเพิ่มเติม ทำการวิเคราะห์ - ลูกค้าควรมี reference เบื้องต้นมาด้วย เพื่อทราบแนวทางในงานออกแบบ (หากลูกค้าไม่มี เราจะทำการหา reference มาให้ เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน) 2.Production ขั้นตอนการลงมือทำ และแก้ไขแบบตามความต้องการลูกค้า สามารถแก้ไขได้ถึง 3 รอบ 3.Post-Production ขั้นตอนการ ตัดต่อ Color Grading ขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะได้ร่วมงานกันนะครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Rendering 3D Perpective INTERIOR X EXTERIOR

  • 1. 1.Pre-production (ก่อนการลงมือทำ) บรีฟงาน ขั้นตอนเริ่ม idea conceptual รับโจทย์กับลูกค้าเพื่อนำมาศึกษาเพิ่มเติม ทำการวิเคราะห์ - ลูกค้าควรมี reference เบื้องต้นมาด้วย เพื่อทราบแนวทางในงานออกแบบ (หากลูกค้าไม่มี เราจะทำการหา reference มาให้ เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน)
  • 2. 2.Production ขั้นตอนการลงมือทำ และแก้ไขแบบตามความต้องการลูกค้า สามารถแก้ไขได้ถึง 3 รอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ คือ File รูปภาพงาน Final Render ความละเอียดสูง ตามจำนวนที่ตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
พสธร

เรามีความหลงใหลในศิลปทุกศาสตร์ เรามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เราเป็น perfectionist แต่เราก็เชื่อว่างานที่ perfect ที่สุดไม่มีอยู่จริง งานที่สำเร็จทันเป้าหมายเวลานั้นสำคัญ เราจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เราจะทำอย่างสุดกำลัง

06/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน