milestone

3D / Product / Character

งานขึ้นรูปด้วย Software 3D โดยท่านจะได้งานในขั้นสุดท้ายเป็นไฟล์ ในFormat ที่ได้ตกลงกัน เช่น Obj .fbx ,stl , tif , jpg ... ขึ้นกับความต้องการ ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน การใฃ้เวลามากน้อย รายละเอียดของงาน หากต้องการซูมเข้าหาเนื้องานใกล้ๆเพื้อเน้นให้เห็นรายละเอียดต้องระบุล่วงหน้า เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้สมจริง หากต้องการนำไปทำAnimation ต่อ กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพราะจะทำให้แต่โมเดลนิ่งๆไม่ได้ใส่ Boneให้แต่จะเตรียมผิวงานไว้ให้เหมาะกับงานไม่ละเอียดจนเกินไป ( Low Poly ) สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง.โดยการแก้ไขงานต้องอยู่ในกรอบของการตกลงกันตั้งแต่แรก ไม่นอกเหนือเกินจากที่ได้ตกลงกันไว้.หากนอกเหนืจากข้อตกลงคือการจ้างงานใหม่จะไม่นำมาคิดรวม ไม่ต้องจ่ายเต็มก้อน ก็เห็นผลงานฟรีแลนซ์ก่อนได้! ด้วยบริการ “แบ่งชำระ” ระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ที่ให้คุณแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ตามขั้นตอนการทำงานของฟรีแลนซ์ สนใจ คลิก [ https://forms.gle/F33Mv9AsbiZqyyC46 ]

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D / Product / Character

  • 1. รายละเอียดข้อมูลและภาพอ้างอิง ความต้องการชิ้นงาน กำหนดระยะเวลาที่ต้องการ
  • 2. เสนอราคา เวลาที่ทำได้
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ขึ้นรูป3D
ทำการขึ้นรูป 3D ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ในขั้นต้นก่อนส่งใบเสนอราคา
ออกแบบ ชิ้นงาน 3D
ออกแบบและ ทำการขึ้นรูป 3D ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ในขั้นต้นก่อนส่งใบเสนอราคา
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
7 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
3 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300dpi
3D Rendering และ Perspective
นำไปใช้เพื่อการค้า
ทำภาพอนิเมชั่น
-
ราคา
฿ 3,500
฿ 10,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
นัท

เจ้าหน้าที่ ปฎิบัติการ และระดับบังคับบัญชา งานในเครือข่าย 3D มากกว่า10ปี ในระบบอุตสาหกรรม เริ่มศึกษางานด้านนี้มากกว่า 20 ปี

06/2019
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
29 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน