รับ จด อย. ผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์

0

รับขึ้นทะเบียน อย. ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ทุกประเภทความเสี่ยง ตรวจสอบเอกสารสำหรับยื่นขอจดทะเบียนกับ อย. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับ จด อย. ผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์

  • 1. ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้เอกสารหรือตัวผลิตภัณฑ์
แพ็กเกจ
เครื่องมือแพทย์ Class 1 (Auto approve)฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขอ จด อย. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงาน อย. ให้ ยื่นคำขออนุญาต อย.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
เครื่องมือแพทย์ Class 2-3 ฿ 20,000
ระยะเวลาในการทำงาน 150 วัน

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขอ จด อย. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงาน อย. ให้ ยื่นคำขออนุญาต อย.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
เครื่องมือแพทย์ Class 2-3 (กรณีส่งผู้เชียวชาญ)/ Class 4฿ 30,000
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขอ จด อย. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงาน อย. ให้ ยื่นคำขออนุญาต อย.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!