รับแปลเอกสาร TH-EN และ EN-TH นักแปลจากโรงเรียนสอนภาษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ

0
ขายได้ 1 ครั้ง

ทีมนักแปลจากโรงเรียนนิวสแตมฟอร์ด ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 4 หลักสูตร โดยใช้ครูเจ้าของภาษาในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยเปิดสอนหลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ โดยมีนักเรียนชาวไทย และนักเรียนชาวต่างประเทศจากหลากหลายประเทศ ทีมนักแปล คือ ครูผู้สอนผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล โดยให้บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นขอวีซ่า และเอกสารเฉพาะทาง โดยงานที่เชี่ยวชาญของทีมนักแปล ได้แก่ เอกสารสัญญา เอกสารด้านกฏหมาย เอกสารธุรกิจ เอกสารวิจัย และงานวิชาการ ทีมนักแปลบริการรับรองคำแปลประทับตรารับรองคำแปลจากทางโรงเรียน อีกทั้งบริการในการแปลเอกสารพร้อมส่งรับรองเอกสารกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับประกันความถูกต้อง แม่นยำ และส่งงานตามกำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร TH-EN และ EN-TH นักแปลจากโรงเรียนสอนภาษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ

  • 1. ลูกค้าส่งงานเพื่อประเมินราคา
  • 2. ทางโรงเรียนแจ้งราคาและระยะเวลาการทำงาน
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบโสด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และอื่นๆ
1 หน้า 300 บาท แปลภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
5 หน้า (4 แถม 1) ราคา 1200 บาท แปลภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
พิเศษ! พร้อมตราประทับรับรองคำแปลจากนักแปล ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการภาษาอังกฤษแบบ British English หรือ American English
แปลภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ พิเศษ! แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 หน้า ราคา 300 บาท สำหรับ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดย ตัวอักษร Angsana 16 คำแปลประมาณ 500 คำ ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการภาษาอังกฤษแบบ British English หรือ American English
แปลภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ พิเศษ! แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 หน้า (4 แถม 1) ราคา 1200 บาท สำหรับ 5 หน้า (4 แถม 1) หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดย ตัวอักษร Angsana 16 คำแปลประมาณ 2500 คำ ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการภาษาอังกฤษแบบ British English หรือ American English
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
3 วัน
5 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
จำนวนคำ
300 คำ
500 คำ
2500 คำ
จำนวนหน้า
1 หน้า
1 หน้า
5 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ราคา
฿ 250
฿ 300
฿ 1,200
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!