รับเขียนระบบจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ ด้วย PHP CI Framework

ระบบงานจองห้องพักโรงแรม ด้วย PHP CI Framework และ ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์(E-Commerce) - รับความต้องการระบบ + ประเมินราคา-เวลา - ออกแบบ + ลงมือทำงาน - ตรวจรับงาน + ปรับแก้ไข + ส่งมอบ - ชำระเงิน + ประกันงาน *** ในการทำงาน+ส่งมอบงาน อาจแบ่งเป็นงวดงาน รวมถึงการชำระเงิน (อย่ที่ขนาดของงาน) *** การรับประกันงาน อยู่ภายในเงื่อนไขของการผิดพลาดจากการเขียนระบบ *** การปรับแก้ไขให้ในส่วนที่ขาดตกจากความต้องการระบบ *** การปรับแก้ไขต้องไม่กระทบโครงสร้างระบบที่ออกแบบและที่ผ่านการดำเนินงานไปแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนระบบจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ ด้วย PHP CI Framework

  • 1. รับความต้องการระบบ + ประเมินราคา-เวลา
  • 2. ออกแบบ + ลงมือทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ระบบงานพร้อมคู่มือใช้งาน

ฟรีแลนซ์
Khaninnat

รับเขียนระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์(E-Commerce) ระบบงานจองห้องพัก โรงแรม ด้วย PHP Framework

05/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน