ให้บริการด้านแบบสอบถาม ออกแบบสอบถาม คีย์ข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูล

MResearch549 ให้บริการด้านที่ปรึกษางานวิจัยตลาด - บริการรับออกแบบสอบถาม - เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ - บันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel - วิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้บริการด้านแบบสอบถาม ออกแบบสอบถาม คีย์ข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูล

  • 1. แจ้งความต้องการหรือส่งกรอบแนวคิดเพื่อทำการออกแบบสอบถาม
  • 2. ส่งแบบสอบถามให้ตรวจสอบและแก้ไข (หากมีการแก้ไข)
แพ็กเกจ
ออกแบบสอบถาม ราคาเริ่มต้น 500 บาม ขึ้นอยู่กับจำนวนคำถาม
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ไฟล์แบบสอบถาม 2. ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ 3. ราคาและระยะเวลาในการทำงานตกลงก่อนการเริ่มงานทุกครั้ง ทุกขั้นตอนพร้อมให้คำแนะนำ และอธิบายงานเพื่อความเข้าใจทุกครั้ง

ออกแบบสอบถามพร้อมการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ไฟล์แบบสอบถาม 2. ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ 3. เก็บข้อมูลออนไลน์คิดราคาตามจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 4. เก็บข้อมูลแบบลงพื้นที่คิดราคาตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 5. ไฟล์ Excel ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 6. หากต้องการให้วิเคราะห์ผลข้อมูล คิดราคาเพิ่มตามการตกลง ราคาและระยะเวลาในการทำงานตกลงก่อนการเริ่มงานทุกครั้ง ทุกขั้นตอนพร้อมให้คำแนะนำ และอธิบายงานเพื่อความเข้าใจทุกครั้ง

ฟรีแลนซ์
napasin

มีประสบการณ์และความถนัดในการทำวิจัยด้านการบริหาร การตลาด การทำกลยุทธ์มากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำแนะนำและสอนทุกงาน

08/2020
เป็นสมาชิก
67 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน