รับพิมพ์งาน, คีย์งาน, หาข้อมูล

MS Word: - พิมพ์งานเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (เน้นอังกฤษ) - มีข้อมูลมาให้ (จากลายมือ, เอกสาร, ภาพภ่าย) - ส่งงานเป็นไฟล์ .docx (แก้ไขได้), .pdf (แก้ไขไม่ได้) หาข้อมูล/ research - หาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการ - ส่งเป็นไฟล์ .docx เท่านั้น 📌 ไม่รับงานเร่งทุกกรณี 📌

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน, คีย์งาน, หาข้อมูล

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด
  • 2. ประเมินราคาและเวลางาน
แพ็กเกจ
MS Word (พิมพ์เอกสาร)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- มีข้อมูลมาให้ (จากลายมือ, เอกสาร, ภาพภ่าย) - รับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (เน้นอังกฤษ) - แผ่นละ 10 บาท ไม่เกิน 30 แผ่น (ราคาเดียวกันทุกภาษา) - แก้ไขได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ - ส่งงานเป็นไฟล์ .docx (แก้ไขได้), .pdf (แก้ไขไม่ได้) - ใช้เวลา 1-2 วัน - ส่งงานให้ทางอีเมล (กรุณาแนบอีเมลมาด้วย) 📌 ไม่รับงานเร่งทุกกรณี 📌

Research (หาข้อมูล)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- หาข้อมูลจากหัวข้อที่กำหนดให้มา - ระบุรายละเอียด/สังเขปให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลในปี 2021 จากวัย 20-30 ปี - รับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ภาษาอังกฤษมี Academic researchs) - ราคาหัวข้อละ 10 บาท (กรุณาระบุหัวข้อใหญ่-ย่อยให้ชัดเจน) - มีข้อมูลพร้อมแนบ reference, ภาพประกอบ (หากต้องการ), กราฟ/ตาราง/appendix (หากต้องการ)ให้ - ใช้เวลา 1-3 วัน - ส่งงานเป็น .docx - ส่งงานให้ทางอีเมล (กรุณาแนบอีเมลมาด้วย) 📌 ไม่รับงานเร่งทุกกรณี 📌

ฟรีแลนซ์
Napalai

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดีและสามารถใช้ภาษาจีนเบื้องต้นได้ วาดรูป/ตัดต่อคลิป/เขียนนวนิยายเป็นงานอดิเรก

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน