สอน basic PCB design

รับสอนการใช้งานโปรแกรม Kicad และการออกแบบ PCB ขั้นพื้นฐาน ถึงปานกลาง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการสั่งผลิต PCB board (online)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอน basic PCB design

  • 1. ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า, วัน เวลา และช่องทางการสอนที่ลูกค้าต้องการเรียน
  • 2. จัดเตรียมสื่อประกอบการสอน PPT, etc.
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Slide ประกอบการสอน (.pdf) Ps. ราคา และระยะเวลาที่แสดง (500 บาท/ชั่วโมง) เป็นการประมาณจากการสอนในระดับพื้นฐาน จะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความระดับเนื้อหาที่ลูกค้าต้องการ สามารถสอบถามก่อนได้

ฟรีแลนซ์
Pajongporn

จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวอิเล็กทรอนิกส์ (สจล.) และทำงานด้านการออกแบบวงจร, PCB, และลงอุปกรณ์ทั้ง THT และ SMD แบบ manual รวมทั้ง test วงจรให้ใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ให้กับทางแลป สวทช. จึงมีความรู้ และประสบการณ์การด้านการออกแบบวงจร และ PCB รวมแล้ว 7 ปี

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน