พิมพงานและคีย์ข้อมูล ทำรายงานงานทั่วไปและสไลด์นำเสนอทั่วไป

รับพิมงานแลัวคีย์ข้อมูล หาข้อมูลทำรายงาน ทำสไลด์นำเสนอ power point ทั่วไป - พิมงานละทุกชนิดลงโปรแกรม Microsoft word เช่นข้อมูลจากไฟล์ภาพ หรือข้อมูลจากไฟล์ PDF - หาข้อมูลทำรายงานทั่วไป - ทำสไลด์นำเสนองานทั่วไป ในโปรแกรม Microsoft power point กำหนดรูปแบบสี ฟ้อน ตามที่ต้องการได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพงานและคีย์ข้อมูล ทำรายงานงานทั่วไปและสไลด์นำเสนอทั่วไป

  • 1. แจ้งรายละเอียดของงานเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งส่งข้อมูลของงานที่ต้องการ เช่น เนื้อหารายละเอียดของงาน รูปแบบของงาน
  • 2. ประเมินราคางานและระยะเวลาในการดำเนินงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์เอกสารจากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับหรือไฟล์รูปภาพ ภาษาไทย: - พิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะข้อความ ไม่รวมตาราง กราฟ และรูปภาพ) - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน - ราคาเริ่มต้น 250 บาท ส่วนเกินหน้าละ 15 บาท -รูปแบบที่จัดส่งจะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

ฟรีแลนซ์
พิชญาภร

พิมพ์งานและคีย์ข้อมูลทั่วไปในโปรแกรม Microsoft word ,excel และPowerPoint

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน