รับตรวจ​ไวยากรณ์​ภาษาอังกฤษ​

ตรวจสอบความถูกต้อง​ของ​ไวยากรณ์​ภาษาอังกฤษ สำหรับบทความทุกประเภท เช่น รายงานวิชาการ สารนิพนธ์​ วิทยานิพนธ์ บทความประเภทต่าง งานเขียนสื่อโฆษณา ฯลฯ ✔️Grammar ✔️Spelling ✔️Formatting ✔️Syntax ✔️Punctuation รับไฟล์งาน Word แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณของงานค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจ​ไวยากรณ์​ภาษาอังกฤษ​

  • 1. พูดคุยถึงรายละเอียดของงานที่ลูกค้าจะให้รับตรวจ โดยลูกค้าส่งไฟล์งานWord สำหรับประเมินระยะเวลาในการทำงานและราคาค่ะ
  • 2. หลังจากได้รับไฟล์งานแล้วทางเราจะแจ้งราคาและระยะเวลาในการทำงานให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ตรวจไวยากรณ์​ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-ราคา 300บาท ต่อ 500 คำ -ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานที่ตรวจแก้แล้วเป็น Microsoft​ word -ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ฟรีแลนซ์
nuchada

สวัสดีค่ะ นุชาดา ชื่อเล่น จอย ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่​อนุรักษ์​ พิพิธภัณฑ์​ผ้าฯ จบการศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน​ภาษา ม.ธรรมศาสตร์​ (ภาษาอังกฤษ​เชิงอาชีพ​เพื่อการสื่อสารนานาชาติ)​ปี2560 เคยได้รับทุนจากGetty Foundation นำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุม ICOM CC ปี2557และ2560 มีความสนใจงานด้านภาษาอังกฤษ​ค่ะ

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน