รับเขียนโปรแกรมและแก้ไขโค้ดโปรแกรม Arduino หรือออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ

รับเขียนโปรแกรมและแก้ไขโค้ดโปรแกรม Arduino พื้นฐาน ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านโปรแกรม Arduino , Blynk ฯลฯ หากสนใจ สามารถติดต่อคุยรายละเอียดก่อนได้ครับ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับ สามารถติดต่อมาคุยงานกันก่อนได้ ระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานที่ได้รับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนโปรแกรมและแก้ไขโค้ดโปรแกรม Arduino หรือออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ

  • 1. รับรูปแบบของงาน
  • 2. ประเมินราคางานและระยะเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จ
แพ็กเกจ
แก้ไขโค้ดพื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ส่งไฟล์ Source code ในรูปแบบ .ino หรือ .txt ให้พร้อมคำอธิบายการใช้งาน

เขียนโปรแกรมใหม่หรือแก้ไขรายละเอียดโค้ดที่มีความซับซ้อน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ส่งไฟล์ Source code ในรูปแบบ .ino หรือ .txt ให้พร้อมคำอธิบายการใช้งาน

ฟรีแลนซ์
พงศ์ปกรณ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน