Content creator & Storytelling Video Art

Content creator & Storytelling Video Art คืองานประเภทที่ใช้ทักษะของการเล่าเรื่องผ่านอารมณ์ของผลงาน เพื่อให้ผู้ชมเกิดความอยากรู้และอยากติดตามมากขึ้น รวมไปถึงสร้างตัวตนให้กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจผ่านงานศิลปะ การทำงาน Content creator จะทรอดแทรกศิลปะเข้าในงานเสมอ และมี Storytelling Video Art หรือ Video Pr เพื่อบอกเล่าตัวผลงานผ่านภาพและเสียง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Content creator & Storytelling Video Art

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน
  • 2. เริ่มคิด Content รายละเอียดต่างๆของตัวงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.Video Content จำนวน 1 Content ระยะเวลาไม่เกิน 1-3 นาที ✅ แนวตั้ง Post ลง TIKTOK & INSTRAGRAM & FACEBOOK มี Sound and Effect ฟรีไม่ติดลิขสิทธิ์ 2.เนื้อหาใน Content ประกอบไปด้วย 1.ชื่อหัวข้อ/ประเด็น/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 2.เนื้อหารายละเอียดพร้อมทรอดแทรกองค์ประกอบศิลปะหรือประวัติศาสตร์ของแหล่งที่มาของประเด็นหรือสินค้า etc. สิ่งที่ลูกค้าจะได้สื่อถึงผู้ชม คือ ความรู้ที่มีมมุมมองจากศิลปะทรอดแทรกเข้าไปในตัว Video Content เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้ตัวผลงาน

ฟรีแลนซ์
ภูริณัฐ

สวัสดีครับชื่อ "น็อต" ครับ กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริณวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา เป็น Artist ที่ผลิตผลงานทุกอย่างให้ออกมาใน Moon & tone ที่ดูแล้วได้อารมณ์ มีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ ทรอดแทรก Storytelling และ ข้อมูลความอยู่เสมอ ทำงานแนว Storytelling Video Art

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
49 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน