รับพัฒนา/แก้ไข Web Application Cross Platform และ Hybrid Application

รับพัฒนาและแก้ไข Web Application Cross Platform หรือ Hybrid Application โดยใช้ framework และภาษา ยอดนิยม รวมถึง รับให้คำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการทำ Application การเลือก ภาษา และ framework ที่เหมาะกับงาน การวางแผนการทำระบบ และการเช่า Cloud Server ทางเราให้คำปรึกษาฟรี!!!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา/แก้ไข Web Application Cross Platform และ Hybrid Application

  • 1. Let's talk about the description and scope for job. (พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดงานและขอบเขตของการทำงาน)
  • 2. Inform the length of time it will take to complete this task and cost of system development. (แจ้งระยะเวลาการทำงานและต้นทุนการพัฒนาระบบ)
แพ็กเกจ
ขั้นต้น (web application only)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับพัฒนา/แก้ไข web application หรือเพิ่มเติม ฟังก์ชัน ตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป พร้อมการทำ responsive เพื่อให้รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ โดยลูกค้าจะได้รับตัวโปรแกรม แบบมี source code หรือตามที่ตกลงกับผู้พัฒนา ยกเว้นกรณีแก้ไข web application ลูกค้าจะได้รับ source code ตัวเก่า คืนอยู่แล้วครับ

ขั้นกลาง (Cross-platform)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับพัฒนา/แก้ไข application แบบ Cross-platform หรือเพิ่มเติม ฟังก์ชัน ตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป พร้อมการทำ responsive เพื่อให้รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ ไหน package นี้ลูกค้าสามารถ เลือกอุปกรณ์ที่รองรับได้มากสุด 3 ประเภทเท่านั้น และราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนประเภทของอุปกรณ์ที่ลูกค้าได้เลือกมา โดยลูกค้าจะได้รับตัวโปรแกรม หรือตัว build แล้ว สำหรับ mobile application พร้อมทำการลงบน store แบบมี source code หรือตามที่ตกลงกับผู้พัฒนา ยกเว้นกรณีแก้ไข application ลูกค้าจะได้รับ source code ตัวเก่า คืนอยู่แล้วครับ

ขั้นสูง (Hybrid application)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

รับพัฒนา/แก้ไข application แบบ Hybrid application หรือเพิ่มเติม ฟังก์ชัน ตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป พร้อมการทำ responsive เพื่อให้รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ ไหน package นี้ลูกค้าสามารถ เลือกอุปกรณ์ที่รองรับได้รวมถึงอุปกรณ์ Desktop และราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนประเภทของอุปกรณ์ที่ลูกค้าได้เลือกมา โดยลูกค้าจะได้รับตัวโปรแกรม หรือตัว build แล้ว สำหรับ mobile application พร้อมทำการลงบน store แบบมี source code หรือตามที่ตกลงกับผู้พัฒนา ยกเว้นกรณีแก้ไข application ลูกค้าจะได้รับ source code ตัวเก่า คืนอยู่แล้วครับ

ฟรีแลนซ์
Weerawut

รับพัฒนาระบบ web application hybird application และ cross platform โดยใช้ framework ต่างๆ และการทำ API การวางระบบ cloud เป็นต้น

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน