พิสูจน์อักษรภาษาไทย ปรับแก้สำนวน จัดหน้ากระดาษ

- พิสูจน์อักษรภาษาไทย สำหรับงานทุกประเภท อาทิ เอกสาร บทความ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องยาว ฯลฯ 🚩 ภาษาไทยยึดหลักตามราชบัณฑิตยสถาน - ตรวจทานความถูกต้องของรูปแบบประโยค เครื่องหมายวรรคตอน - เกลาสำนวน - จัดหน้ากระดาษ (ตามความต้องการของลูกค้า) 👉🏻 รับรองการรักษาความลับ 👉🏻 รับรองการตรงต่อเวลา ☑️ ขนาด A5 เริ่มต้นหน้าละ 7 บาท ☑️ ขนาด A4 เริ่มต้นหน้าละ 10 บาท ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษรภาษาไทย ปรับแก้สำนวน จัดหน้ากระดาษ

  • 1. ตกลงรายละเอียดงาน ประเมินระยะเวลา และค่าจ้างการทำงาน
  • 2. ดำเนินการพิสูจน์อักษรตามที่ตกลงกันไว้
แพ็กเกจ
ขนาด A5 ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขนาด A5 ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป จำนวน 25 หน้า ปรับแก้ชิ้นงาน 1 ครั้ง *ไฟล์ Word แก้ไขโดยใช้ track changes *ไฟล์ PDF แก้ไขโดยใช้ไฮไลท์

ขนาด A4 ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขนาด A4 ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป จำนวน 15 หน้า ปรับแก้ชิ้นงาน 1 ครั้ง *ไฟล์ Word แก้ไขโดยใช้ track changes *ไฟล์ PDF แก้ไขโดยใช้ไฮไลท์

ฟรีแลนซ์
นพรัตน์

นักศึกษาปริญญาเอก มีประสบการณ์การพิมพ์งาน วิทยานิพนธ์ กรอกข้อมูล พิสูจน์อักษร และจัดหน้ากระดาษ มีความถนัดในการใช้ Microsoft Office (Word, PowerPoint, excel) ทำงานละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา ต้องการหารายได้เสริม ราคากันเอง ติดต่อได้ค่ะ

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน