รับทำ Excel จนไปถึงการสร้างเครื่องมือ โดยใช้ VBA สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล จนไปถึง MRP

1.สร้าง File ข้อมูล เพื่อให้ผู้ว่าจ้างนำไปใช้งานแบบง่ายๆในการควบคุมการผลิต คำนวณ BOM วางแผนวัตถุดิบต่างๆ 2.รวบรวมข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างทำงานหลายๆขั้นตอนหลาย File ให้ทำงานง่าย และปรับข้อมูลใส่เข้าไปในProgram MRP ของผู้ว่าได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้งานได้ง่าย และสะดวกขึ้น 3.งานอื่นๆที่ใช้ Excel Function,VBA เพื่อให้ผู้ว่าจ้างนำไปใช้งานในการผลิต หรือง่านออกแบบ Design ต่างได้ง่ายขึ้น สามารถดูตัวอย่างงานได้ตาม Link https://drive.google.com/drive/folders/1DXrhMHYtQbsPm1Cqp8A_VOGyKjij7Ht_?usp=sharing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Excel จนไปถึงการสร้างเครื่องมือ โดยใช้ VBA สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล จนไปถึง MRP

  • 1. 1.ผู้ว่าจ้างคุยรายละเอียดเนื้อหางานตามตกลงโดยผู้ว่าจ้างแจ้งความประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการจะแสดงในงานของผู้ว่าจ้าง
  • 2. 2.ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูลดิบที่ทางลูกค้าต้องการสร้าง VBA หรือ File Exel เพื่อสร้าง MRP หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แพ็กเกจ
เริ่มต้นข้อมูลไม่ซับซ้อน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.File Exel/Excel VBA ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.Manual วิธีการใช้งานต่างที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้งานได้ง่ายและเข้าใจง่าย 3.ข้อมูลลูกค้าไม่ซับซ้อน

ข้อมูลซับซ้อนระดับมากขึ้นและใช้ Funtion ขั้นสูง หรือ VBA สร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.File Exel/Excel VBA ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.Manual วิธีการใช้งานต่างที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้งานได้ง่ายและเข้าใจง่าย 3.ข้อมูลลูกค้าซับซ้อนราคา 3000 บาทต่อ File งานดิบของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะประเมิณตามปริมาณงานและเสนอราคาอีกครั้ง

ฟรีแลนซ์
Noppadon

ผมเป็นวิศวกรเครื่องกล มีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน โรงกลั่นน้ำมันพืช อาหาร มากกว่า10 ปี ประเมินราคา ถอดแบบ ทั้งงานโยธาและเครื่องกล สามารถออกแบบระบบ Heat Exchanger ระบบ Pump ,Pressure Vesel, Boiler,งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการ OEE,การใช้ QC7Tool , Lean production, Energy Balance

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน