วิเคราะห์ Flow กระบวนการผลิตเพื่อการจับ %OEE

1.วิเคราะห์กระบวนการผลิตทั้งระบบ 2.เขียน Flow การผลิต 3.ใส Detail การผลิต Capacity ,Weast, Input,Output,Energy Balance,Mass Balance ,และ Consumption ทั้งกระบวนการ 4.ประเมิณประสิทธิภาพโดยรวมออกมาเป็น %OEE 5.เสนอแนะวิธ๊เพิ่ม %OEE โดยใช้ QC 7 Tool วิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม Productivity 6.เสนอแนะและให้ความรู้เพิ่มเติม ในการประเมิณประสิทธิภาพโดยรวม %OEE link ตัวอย่างงานบางส่วน https://drive.google.com/drive/folders/1kSiDZCqwCDWSxHgLG0XsUDSdKcQwlsTZ?usp=sharing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ Flow กระบวนการผลิตเพื่อการจับ %OEE

  • 1. 1.ผู้ว่าจ้างคุยรายละเอียดของงานที่่ต้องการรับคำปรึกษา
  • 2. 2.ผู้ว่าจ้างส่งรายละเอียดงานทั้งหมด รูปภาพ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
แพ็กเกจ
Package Complete
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.Flow การผลิตพร้อมระบบลายละเอียด Mass Balance Energy Balance 2.Data Sheet ระบุ %OEE , Loss ในกระบวนการ 3.ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามหลัก QC7 Tool อิงตามข้อมูลผู้ว่าจ้าง 4.ความรู้เพิ่มเติม File PDF คู่มือการประเมิณ OEE

Package Consult
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.Data Sheet ระบุ %OEE , Loss ในกระบวนการ 2.ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามหลัก QC7Tool อิงตามข้อมูลผู้ว่าจ้าง

Package Simple
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.Data Sheet ระบุ %OEE , Loss ในกระบวนการ

ฟรีแลนซ์
Noppadon

ผมเป็นวิศวกรเครื่องกล มีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน โรงกลั่นน้ำมันพืช อาหาร มากกว่า10 ปี ประเมินราคา ถอดแบบ ทั้งงานโยธาและเครื่องกล สามารถออกแบบระบบ Heat Exchanger ระบบ Pump ,Pressure Vesel, Boiler,งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการ OEE,การใช้ QC7Tool , Lean production, Energy Balance

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน