เขียนแบบออกแบบเครื่องกล Mechanical Engineering CAD

• สร้างโมเดล Prototype 2D or 3D ตามไอเดียของผู้ว่าจ้าง • สร้างโมเดล Final 2D or 3D ร่วมกับผู้ว่าจ้าง • Format หรือ Template ของ Drawings ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ • สร้าง แบบภาพประกอบ(Assembly Drawing), แบบสั่งงานการผลิต(Manufacturing Drawing), แบบ ภาพแผ่นคลี่(Flat Pattern Drawing),BOQ, ภาพงานเชื่อม ,Reverse Eng. Drawing • สร้างภาพนำเสนอชิ้นหรือหรือเครื่องจักรเสมือนจริง (Photo Render) • สร้างวิดีโอนำเสนอชิ้นงาน/เครื่องจักร หรือ วิดีโอการทำงานของเครื่องจักร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบออกแบบเครื่องกล Mechanical Engineering CAD

  • 1. รับข้อมูล วัตถุประสงค์ ความต้องการ ไอเดียของผู้ว่าจ้าง ขอบเขตงาน และ เวลาที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้งานเสร็จลุล่วง
  • 2. พิจารณา เสนอราคา และวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
เขียนแบบผลิต
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แบบงาน PDF 3D Rendering และ Perspective ไฟล์งานต้นฉบับ

Reverse Engineering CAD
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

• สร้างโมเดลต้นแบบ (Prototype) 2D or 3D จากชิ้นงานต้นแบบ หรือไฟล์ 3D scan • สร้างโมเดล Final 2D or 3D โดยอ้างอิงจากชิ้นงานต้นแบบของผู้ว่าจ้าง • สร้างชิ้นงาน Prototype ด้วย 3D print • Format หรือ Template ของ Drawings ตามที่ต้องการ • สร้าง แบบภาพประกอบ(Assembly Drawing), แบบสั่งงานการผลิต(Manufacturing Drawing) ,BOQ ,แบบแผ่นคลี่ ,Reverse Eng. • สร้างภาพหรือวิดีโอนำเสนองานหรือการทำงานของเครื่องจักร

ออกแบบเครื่องจักรหรือชิ้นงาน ที่มีมากกว่า 50 ชิ้นขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สร้างแบบจำลองชิ้นงาน แบบงาน PDF 3D Rendering และ Perspective ไฟล์งานต้นฉบับ

ฟรีแลนซ์
Nathan

ผมนาธาร Mechanical Eng. KMUTNB สามารถช่วยทำงานให้คุณด้วยคุณภาพ ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor, Auto Cad , Solidworks

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน