รับแก้งานไฟล์ PDF & แปลงไฟล์

ประสบการทำงานทางด้านงานเอกสาร 9 ปี - เคยทำงานทางด้าน Export / Admin Legal จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ต้นทุน Form D หรือเอกสารอื่นๆทางด้านการส่งออกสินค้า ใบมอบอำนาจ / อำนาจช่วง / หมายศาล / Notice ทวงหนี้ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย รับแปลงไฟล์ PDF / EXCEL / PPT / JPG ต่างๆ - รวมไฟล์ PDF จากหลายๆหน้า ให้อยู่หน้าเดียวกัน - แยกไฟล์ PDF จาก 1 หน้า ออกจากกัน ตามความต้องการของลูกค้า - ย่อขนาดไฟล์ให้เล็กลง - ลบหน้า PDF (ลบหน้าที่ไม่ได้ต้องการ) - แยกหน้า (แยกหน้าที่ไม่ต้องการ) - ใส่หมายเลขหน้าใน PDF - ใส่ลายน้ำใน PDF - ปลดล็อคไฟล์ที่ติด Password - แปลงไฟล์ จาก PDF เป็น WORD / EXCEL / PPT / JPG - แปลงไฟล์ จาก WORD / EXCEL / PPT / JPG

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแก้งานไฟล์ PDF & แปลงไฟล์

  • 1. 1. คุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน และตกลงกันกับผู้ว่าจ้าง
  • 2. 2. สรุปเรื่องราคา พร้อมกับสร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
งานแปลงไฟล์ PDF เหมา 10 หน้า 250 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานแปลงไฟล์ PDF •ย่อ / ลดขนาดไฟล์ •แยกหน้า / รวมหน้า เป็นไฟล์เดียว •ดึงหน้าออกจากไฟล์ PDF •ปลดล็อคไฟล์ PDF เพื่อความสะดวกกับการใช้งาน •ปรับรูปแบบหน้าในไฟล์  PDF •ใส่หมายเลขหน้า PDF •ใส่ลายน้ำใน PDF - ลบพื้นหลังรูปภาพ •PDF เป็น WORD •PDF เป็น PPT •PDF เป็น EXCEL •PDF เป็น JPG •EXCEL เป็น PDF •PPT เป็น PDF •WORD เป็น PDF - JPG เป็น PDF

ฟรีแลนซ์
กรกนก

เรียนจบทางด้าน โลจิสติกส์ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาการจัดการพาณิชยนาวี ทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสารโดยใช้โปรแกรม Word / Power Point / Excel / SAP

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน