รับแปล Journal บทความ คู่มือ จากอังกฤษเป็นภาษาไทย

1. แปลด้วยความสามารถของผู้แปลเอง ไม่ใช้โปรแกรมช่วยแปลใดๆ ทั้งสิ้น 2. เลือกใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย 3. มีการวงเล็บคำศัพท์เฉพาะด้วยภาษาอังกฤษ โดยยึดตามเอกสารต้นฉบับ เพื่ิอให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถจดจำคำศัพท์เฉพาะได้ 4. ใช้ตัวอักษร Angana New ขนาด 16 จัดรูปแบบให้ใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับ วางย่อหน้าตามเอกสารต้นฉบับ และ บันทึกและส่งงานเป็นไฟล์ Word หรือ ตามที่ลูกค้าร้องขอ 5. เอกสารที่รับแปล ได้แก่ - ด้านวิทยาศาสตร์ - ด้านวิศวกรรม - ด้านบริหารและการตลาด - บทความโฆษณาทั่วไป - เอกสารงานวิจัย คู่มือ และเอกสารวิชาการ - ด้านจิตวิทยา - ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หากจ้างแปลเพียง 1 หน้า ราคาขั้นต่ำ คือ 250 บาท แต่หากงานแปลมีปริมาณมาก หรือ 5 หน้าขึ้นไปสามารถคิดราคาต่ำกว่านี้ได้ โดยลูกค้าสามารถส่งงานมาให้ประเมินราคา ก่อนพิจารณาได้ และงานแปลจะเริ่มดำเนินการ เมื่อได้รับการยืนยันจากลูกค้าแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Nongluck

รับงานฟรีแลนซ์ ในด้านการแปลภาษา โดยรับแปลเฉพาะภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย มุ่งเน้นในส่วนของ journal, textbook วราสารวิชาการ คู่มือ และบทความต่างๆ สามารถแปลได้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา ด้านบริหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
45 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน