ธุรกิจโตได้ ด้วย Visualization Dashboard

ยินดีให้คำปรึกษา ตั้งแต่การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบ KPI , วิธีวัดผล การออกแบบรายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ภายใต้ concept เข้าใจได้ ใน 30 วินาที และสามารถให้คำแนะนำ ในแง่ของธุรกิจโลจิสติกส์ จากประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์กว่า 6 ปี เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูล ไปสร้างความได้เปรียบทางด้านธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ธุรกิจโตได้ ด้วย Visualization Dashboard

  • 1. สรุป Scope งานร่วมกับลูกค้า และประเมินข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
Visualization Dashboard บน Data studio
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Visualization Dashboard บน Data studio จำนวนหน้ารายงาน (Transfer owner งานไปยังลูกค้า) ตามตกลง - ลูกค้ามี Database พร้อมอยู่แล้ว - บริการ Cleaning Data สำหรับการทำ Dashboard - ใช้คำปรึกษา ในการออกแบบ การจัดเก็บข้อมูล (ในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้ายังไม่สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรง) - แนะนำการใช้งานโดยละเอียด - รับประกันงาน 7 วัน (ให้คำปรึกษา ดูแล และแก้ไข)

Visualization Dashboard บน Power BI
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Visualization Dashboard บน Power BI จำนวนหน้ารายงาน ตามตกลง (ส่งมอบงานเป็นไฟล์ .pbix) - ลูกค้ามี Database พร้อมอยู่แล้ว - บริการเชื่อม Data source จากแหล่งข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องแปลงเป็น file Excel - บริการ Cleaning Data สำหรับการทำ Dashboard - ใช้คำปรึกษา ในการออกแบบ การจัดเก็บข้อมูล (ในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้ายังไม่สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรง) - แนะนำการใช้งานโดยละเอียด - รับประกันงาน 15 วัน (ให้คำปรึกษา ดูแล และแก้ไข)

(สำหรับบริษัท และองค์กรที่มีข้อมูลปริมาณมาก) Visualization Dashboard บน Power BI พร้อมออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Visualization Dashboard บน Power BI จำนวนหน้ารายงาน ตามตกลง (ส่งมอบงานเป็นไฟล์ .pbix) - ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล - ออกแบบการประเมินผล และให้คำปรึกษา การประเมินผล - บริการเชื่อม Data source จากแหล่งข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องแปลงเป็น file Excel - บริการ Cleaning Data สำหรับการทำ Dashboard - ทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัท เช่น ฝ่าย IT - แนะนำการใช้งานโดยละเอียด - รับประกันงาน 120 วัน (ให้คำปรึกษา ดูแล และแก้ไข)

ฟรีแลนซ์
Nonglak

ยินดีให้คำปรึกษา ตั้งแต่การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบ KPI , วิธีวัดผล การออกแบบรายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ภายใต้ concept เข้าใจได้ ใน 30 วินาที และสามารถให้คำแนะนำ ในแง่ของธุรกิจโลจิสติกส์ จากประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์กว่า 6 ปี เพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบทางด้านธุรกิจของลูกค้า

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน