รับสอนอีเมล์และสอนเขียนระดับย่อหน้า

ถ้าใครต้องการเชียนอีเมล์ใช้ในการทำงานติดต่อต่างประเทศ /สื่อสารในองค์กร /สมัครงาน และอื่นๆ คอร์สนี้สอนตั้งแต่ โครงสร้างอีเมล์ การเขียนหัวชื่อเรื่อง เทคนิคจะเขียนแต่ละย่อหน้าอย่างไร เขียนเปิดอีเมล์ ปิดอีเมล์ มีสอนตัวอย่างอีเมล์แต่ละประเภท ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดแต่ละบท และให้ฝึกเขียนอีเมล์จริงผู้สอนตรวจแก้ให้พร้อมอธิบายเพิ่มเติม ส่งแบบฝึกหัดพร้อมตรวจทางอีเมล์หรือ line จบป โทภาษาและการสื่อสารจากนิด้า ประสบการณ์การทำงาน 1. เป็นผู้ช่วยผู้บริหารด้านต่างประเทศ 2. เลขานุการชาวต่างชาติ มีความรู้งานด้านนำเข้า จัดซื้อต่างประเทศ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอนอีเมล์และสอนเขียนระดับย่อหน้า

  • 1. คุยรายละเอียดจุดประสงค์ของการเรียน
  • 2. นัดหมายวันเวลาที่สะดวกในการเรียน
แพ็กเกจ
30 ชม.
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เรียนตั้งแต่โครงสร้างอีเมล์ การตั้ง subject line การเขียนเนื่อเรื่อง ทำแบบฝึกหัดแต่ละบท ทำแบบฝึกหัดฝึกเขียนอีเมล์แต่ละประเภท อื่น ๆ

10 ชม. 2,499 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เรียนเฉพาะฝึกทำแบบฝึกหัดเรื่องที่ผู้เรียนต้องการ

ฟรีแลนซ์
Laddawan

จบ โท ด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การทำงานด้านต่างประเทศมากกว่า 10 ปี มีความรู้ด้านนำเข้า ถนัดการเขียนอีเมล์ มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในการทำงานด้วย

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน