พิมพ์งานคีย์ข้อมูล จัดเอกสาร

0.0

รับงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ทั้ง การค้นหาข้อมูลทำรายงาน หรืองานที่เขียนด้วยมือ ทำเป็นรูปเล่มหรือแบบฟร์อม รวมทั้งคีย์ข้อมูลใน Excell หรือการทำกราฟวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสูตรในการทำงานในงานต่างๆ สร้าง google from, google slide

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์งานคีย์ข้อมูล จัดเอกสาร

  • 1. 1. ตกลงรายละเอียดกับลูกค้าในส่วนของจำนวนหน้า รูปแบบตัวหนังสือ
  • 2. 2. ขอดูต้นฉบับหรือตัวอย่างจากลูกค้าเพื่อประกอบการประเมินราคา
แพ็กเกจ
250 บาท฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานไม่ด่วน ใช้เวลา 2 - 3 วัน งานพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเล็กน้อย จำนวน 1 - 20 หน้่า 1. ไฟล์งานต้นฉบับ (word) 2. ไฟล์งาน PDF หากเกินคิดเพิ่ม ตามจำนวนหน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
300 บาท฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานด่วน ใช้เวลา 1 - 2 วัน งานพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเล็กน้อย จำนวน 1 - 20 หน้่า 1. ไฟล์งานต้นฉบับ (word) 2. ไฟล์งาน PDF หากเกินคิดเพิ่ม ตามจำนวนหน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
450 บาท฿ 450
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานด่วน ใช้เวลา 1 - 2 วัน งานพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก จำนวน 1 - 20 หน้่า 1. ไฟล์งานต้นฉบับ (word) 2. ไฟล์งาน PDF หากเกินคิดเพิ่ม ตามจำนวนหน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Karnchana
Karnchana

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกร และรับพิมพ์เอกสารให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่นใบรับรองของคนต่างด้าวที่มาอาศัยในหมู่บ้าน และงานทะเบียนเกษตรกร

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกร และรับพิมพ์เอกสารให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่นใบรับรองของคนต่างด้าวที่มาอาศัยในหมู่บ้าน และงานทะเบียนเกษตรกร

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!