แปลและยื่นเอกสาร ณ กรมการกงสุล

ให้บริการแปลเอกสารทางราชการและยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล เพื่อนำไปใช้ยังสถานทูตหรือต่างประเทศ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเพื่อนำไปใช้ยังกรมการกงสุล ให้บริการแปลผลงานการศึกษา

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ แปลและยื่นเอกสาร ณ กรมการกงสุล
  • 1. ตรวจเอกสาร
  • 2. พูดคุยรายละเอียดความต้องการของเนื้องาน
แพ็กเกจ
แปลและรับรองเอกสารทางราชการ ภาษาไทยแปลเป็นอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เอกสารทางราชการภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ใบรับรองสถานภาพ, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล จำนวน 1 ชุด คือ ภาษาไทยและตัวแปลภาษาอังกฤษเย็บติดคู่กัน พร้อมตราประทับจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 จากกรมการกงสุล

แปลและรับรองเอกสารทางราชการ ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เอกสารทางราชการภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย ได้แก่ ใบรับรองสถานภาพ, passport, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบขับขี่, จำนวน 1 ชุด คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเย็บติดคู่กัน พร้อมตราประทับจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 จากกรมการกงสุล

แปลเอกสารทางราชการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลเอกสารทางราชการ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก่ ใบรับรองสถานภาพ, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล โดยส่งเป็นไฟล์ .doc และ .pdf

ฟรีแลนซ์
นลิน
นลิน

มีประสบการณ์ทำงานทางด้านเอกสารสำหรับติดต่อกรมการกงสุลมาแล้ว 10 ปี รับแปลเอกสารสำหรับติดต่อกงสุล และบริการติดต่อที่กงสุลอีกด้วย และรับแปลเอกสารทางการศึกษา พิสูจน์อักษร และงานเขียนด้านต่างๆ

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน