รับพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET Core MVC (C#)

รับพัฒนา Web Application ตามความต้องการของลูกค้า *ไม่ว่าจะเป็น Frontend Backend Database สามารถสอบถามข้อมูลก่อนได้ *ไม่รับทำโปรเจคนักศึกษาทุกรูปแบบ หมายเหตุ: - สามารถสอบถามข้อมูลก่อนได้ ไม่จ้างไม่เป็นไรครับ - ราคา และระยะเวลาที่ทำขึ้นอยู่กับ ระบบเล็ก,ปานกลาง,ใหญ่ และความยากง่ายของระบบ - ถ้าลูกค้าทำการ Design มาแล้ว สามารถสอบถามราคาได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ราคา และระยะเวลาที่ทำขึ้นอยู่กับ ระบบเล็ก,ปานกลาง,ใหญ่ และความยากง่ายของระบบ - ถ้าต้องการคู่มือในส่วนไหน (มีการคิดเงินเพิ่มเป็นบางกรณี ขึ้นอยู่กับข้อตกลง) สามารถสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET Core MVC (C#)

  • 1. ลูกค้ากรุณาแจ้ง ลักษณะ ขอบเขต รูปแบบ ของงานหรือระบบที่ต้องการแบบละเอียด
  • 2. ลูกค้ากรุณาส่งเอกสาร Requirement โดยอธิบายแบบละเอียด
แพ็กเกจ
ปรับปรุงแก้ไขระบบ หรือเพิ่ม Feature ใหม่ในระบบของลูกค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แก้ไขระบบที่มีปัญหาให้กลับมาใช้งานได้ หรือเพิ่ม Feature ใหม่ เช่น - ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ - ปรับปรุงให้ Web Application สวยงามขึ้น - เพิ่ม Feature ใหม่ในระบบของลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: - Source Code งานนั้นๆ - อื่นๆ ตามที่ตกลงกันไว้ (ต้องมีการคุยกัน หรือตกลงกันไว้ *ก่อนชำระเงินเท่านั้น) หมายเหตุ: ราคา และระยะเวลาที่ทำขึ้นอยู่กับ ปริมาณงานและความยากง่ายของงานนั้นๆ

พัฒนาระบบ Web Application ด้วย C# (ASP.NET Core MVC) ไม่ได้ Source Code โปรเจค
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: - ไฟล์โปรเจคที่ Publish แล้ว (ไม่ได้ Source Code โปรเจค) - อื่นๆ ตามที่ตกลงกันไว้ (ต้องมีการคุยกัน หรือตกลงกันไว้ *ก่อนชำระเงินเท่านั้น) หมายเหตุ: ราคา และระยะเวลาที่ทำขึ้นอยู่กับ ระบบเล็ก,ปานกลาง,ใหญ่ และความยากง่ายของระบบ

พัฒนาระบบ Web Application ด้วย C# (ASP.NET Core MVC) + Source Code โปรเจค
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: - ไฟล์โปรเจคที่ Publish แล้ว - Source Code โปรเจค - อื่นๆ ตามที่ตกลงกันไว้ (ต้องมีการคุยกัน หรือตกลงกันไว้ *ก่อนชำระเงินเท่านั้น) หมายเหตุ: ราคา และระยะเวลาที่ทำขึ้นอยู่กับ ระบบเล็ก,ปานกลาง,ใหญ่ และความยากง่ายของระบบ

ฟรีแลนซ์
รณชัย

อดีตเคยทำงานให้บริษัทแห่งหนึ่งในตำแหน่ง Senior Software Engineer เคยพัฒนา Web Application, API

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน