บทความธุรกิจและบทความพัฒนาตนเอง ทำเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ระบุคีย์เวิร์ด ทำ SEO ได้

- เขียนบทความธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งเรื่องกลยุทธ์ การเงิน การขายการตลาด กรณีศึกษา (Case Study) - เขียนบทความเกี่ยวกับแนวพัฒนาตนเอง - เขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุน - ระบุคีย์เวิร์ด เพื่อทำ SEO ได้ สามารถพูดคุยปรึกษาในเบื้องต้นในเรื่อง รายละเอียดงาน คีย์เวิร์ด ที่ต้องการ หรือต้องการเนื้อหาข้อมูลตัวเลขเฉพาะ ลองคุยกันก่อนได้เลยนะครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บทความธุรกิจและบทความพัฒนาตนเอง ทำเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ระบุคีย์เวิร์ด ทำ SEO ได้

  • 1. 1. ส่งรายละเอียดบทความที่ต้องการ เนื้อหา Scope งาน
  • 2. 2. ต้องการกำหนดหัวข้อเรื่องอะไร
แพ็กเกจ
Start Pack
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- บทความขนาด 400-500 คำ จำนวน 1 บทความ - รูปภาพ 1-2 รูปต่อบทความ - แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 20% ของเนื้อหา) - จัดส่งไฟล์สำหรับการดูงาน เป็น PDF ไฟล์ - ไฟล์ที่เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งเป็น Word ไฟล์ - ระยะเวลาการทำงาน 1-2 วัน ( ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของบทความ เพราะบางบทความต้องใช้การ research ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาเขียน) - ราคา 500 บาทต่อบทความ

Middle Pack
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- บทความขนาด 400-500 คำ จำนวน 3 บทความ - รูปภาพ 1-2 รูปต่อบทความ - แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 20% ของเนื้อหา) - จัดส่งไฟล์สำหรับการดูงาน เป็น PDF ไฟล์ - ไฟล์ที่เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งเป็น Word ไฟล์ - ระยะเวลาการทำงาน 3-5 วัน ( ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของบทความ เพราะบางบทความต้องใช้การ research ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาเขียน) - ราคาเหมา 1,350 บาท (450 บาท/บทความ)

Value Pack
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- บทความขนาด 400-500 คำ จำนวน 5 บทความ - รูปภาพ 1-2 รูปต่อบทความ - แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 20% ของเนื้อหา) - จัดส่งไฟล์สำหรับการดูงาน เป็น PDF ไฟล์ - ไฟล์ที่เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งเป็น Word ไฟล์ - ระยะเวลาการทำงาน 7-10 วัน ( ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของบทความ เพราะบางบทความต้องใช้การ research ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาเขียน) - ราคาเหมา 2,000 บาท (400 บาท/บทความ)

ฟรีแลนซ์
Niyom

สวัสดีครับ ผมนิยมครับ มีประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ทั้งการตลาด กลยุทธ์ และการเงิน จากการทำงานประจำ และอีกทั้งยังมีงานเขียนบทความในเรื่องธุรกิจมามากมาย ยังส่งใจลงทุนในตลาดหุ้น จึงทำให้ชื่นชอบ Content ทางด้านธุรกิจ ศึกษาและค้นคว้า ทำความเข้าใจตลอดเวลา เพื่อประกอบในการมองภาพในการลงทุน

08/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน