รับพิมพ์เอกสาร รายงาน กรอกข้อมูลลง Excel สไลด์พรีเซ้นต์

รับจ้างพิมพ์เอกสาร รายงาน โครงการ กรอกข้อมูลลง Excel ทำสไลด์พรีเซ้นต์ พิมพ์เอกสารทุกชนิด ยินดีรับงานด่วน - พิมพ์เอกสาร รายงาน มีข้อมูลให้/หาข้อมูลให้ เริ่มต้น 250 บาท ภาษาอังกฤษ +เพิ่ม 100 บาท ทุกรายการ - กรอกข้อมูล Excel ใส่สูตร เริ่มต้น 300 บาท ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับความเยอะของข้อความ สไลด์พรีเซ้นต์ (พร้อมข้อมูลลูกค้า)เริ่มต้น 450 บาท ตั้งแต่ 1-10 สไลด์ สไลด์ต่อไป +เพิ่ม 10 บาท ใช้เวลา 1-5วัน ***งานด่วนราคา x2 ทุกงาน ทักสอบถามได้ทุกกรณี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์เอกสาร รายงาน กรอกข้อมูลลง Excel สไลด์พรีเซ้นต์

  • 1. คุยรายละเอียดงาน จำนวนหน้า, ฟอนต์และขนาดฟอนต์ที่ใช้, ระยะขอบกระดาษที่ต้องการ
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์รายงาน (หาข้อมูลและรูปภาพให้)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษA4 หน้าต่อไปคิดหน้าละ 15 บาท - เริ่มต้น 300 บาท - ใช้เวลา 1-5 วัน - ส่งงานเป็นไฟล์สกุล .doc และ .pdf - แก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง หากเกินจะคิดครั้งละ 30 บาท

พิมพ์เอกสาร รายงาน (พร้อมต้นฉบับและรูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษA4 หน้าต่อไปคิดหน้าละ 15 บาท - เริ่มต้น 350 บาท ภาษาอังกฤษ +เพิ่ม 100 บาท - ใช้เวลา 1-7 วัน - ส่งงานเป็นไฟล์สกุล .doc และ .pdf - แก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง หากเกินจะคิดครั้งละ 30 บาท

พิมพ์เอกสาร รายงาน (พร้อมต้นฉบับ รูปภาพ ตาราง สูตรสมการ)
ระยะเวลาในการทำงาน 9 วัน

- ตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษA4 หน้าต่อไปคิดหน้าละ 15 บาท - เริ่มต้น 400 บาท ภาษาอังกฤษ +เพิ่ม 100 บาท - ใช้เวลา 1-9 วัน หรือเร็วกว่า - ส่งงานเป็นไฟล์สกุล .doc และ .pdf - แก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง หากเกินจะคิดครั้งละ 30 บาท

ฟรีแลนซ์
Nitinat

ชื่อมิ้นค่ะ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานแอดมินและบัญชี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือ Powerpoint

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน