ตรวจสอบและร่างสัญญา และให้คำปรึกษาได้กฎหมาย ทั้งไทยและอังกฤษ

0

ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้ 1. พูดคุยระหว่างผู้ทำงานและผู้ว่าจ้างถึงรายละเอียดของงาน 2. แจ้งตัวงานเบื้องต้นที่จะดำเนินการและเวลาที่จะใช้การทำงาน (3 วันในกรณีงานทั่วไป) 3. ส่งมอบตัวงานให้แก่ผู้ว่าจ้างและรอการตรวจสอบจากผู้ว่าจ้าง 4. (ถ้ามี) แก้ไขงานจาก feedback ของผู้ว่าจ้าง และถ้ามีการแก้ไขใน "สาระสำคัญ" ของงาน ผู้ว่าจ้างและผู้ทำงานอาจตกลงกันเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจสอบและร่างสัญญา และให้คำปรึกษาได้กฎหมาย ทั้งไทยและอังกฤษ

  • 1. รับรายละเอียดจากผู้ว่าจ้าง / Receive the information of matter from the client
  • 2. แจ้งตัวงานที่ผู้ทำงานจะดำเนินการและแจ้งค่าใช้จ่าย / Inform of work which will be provided and its expense
แพ็กเกจ
฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รีวิวสัญญาขนาดเล็ก (ไม่เกิน 4 หน้าไม่รวมหน้าลายเซ็น (ถ้ามี)) ไม่รวมแก้ไขในสาระสำคัญ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!