พัฒนาระบบงานทั่วไป เช่น ระบบซื้อขาย สต๊อก อื่นๆ

รับปัญหาของลูกค้ามาวิเคราะห์และออกแบบให้ตรงความต้องการลูกค้า แล้วพัฒนาระบบงานพร้อมทั้งทดสอบการใช้งานให้มีประสิทธิภาพก่อนส่งมอบงาน รับประกันแก้ไขงานในระยะเวลา 3 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรณีงานนอกเหนือขอบเขตที่ตกลงกันจะต้องมีการคิดราคาในส่วนที่เพิ่มเติม)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เป็นงานที่ไม่มีการใช้งานเกี่ยวกับฐานข้อมูลเป็นหลัก และมีจำนวน page ไม่เกิน 5 page เช่นเว็บหรือระบบงานที่เน้นการนำเสนอหรือการแจ้งข้อมูล ถ้าเป็นระบบงานที่ซับซ้อนมากขึ้นก็คิดราคาตามความยากง่ายของระบบนั้นๆ

ฟรีแลนซ์
นิรันดร์

รับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคุณภาพ ใช้งานได้จริง ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด

03/2016
เป็นสมาชิก
96 %
งานสำเร็จ
22 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน