Presentation

รับทำงานนำเสนอ (Presetation) ทุกรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า - โปรแกรมที่ใช้คือ Powerpoint, Illustrator และ Photoshop - ถนัดนำเสนองานในรูปแบบอินโฟกราฟิก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Presentation

  • 1. รับรายละเอียดจากลูกค้าทั้งหมด - ข้อมูล, โดยแบ่งเนื้อหาตามสไลด์, reference, mood &tone, กำหนดส่งงาน
  • 2. เริ่มทำงานและแก้ไขงานตามข้อตกลง
แพ็กเกจ
Basic package
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

✓ จำนวน 1-12 หน้า (ไม่รวมหน้าเปิดและปิด) ✓ ใช้เวลาทำงาน 2-4 วัน ✓ แก้ไขได้ 2 รอบ ✓ ไฟล์งานตัวเต็ม pptx. และ pdf. หรือ รูปภาพ (ตามที่ลูกค้าระบุ)

Premium package
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

✓ จำนวน 13-20 หน้า (ไม่รวมหน้าเปิดและปิด) ✓ ใช้เวลาทำงาน 5-7 วัน ✓ แก้ไขได้ 3 รอบ ✓ ไฟล์งานตัวเต็ม pptx. และ pdf. หรือ รูปภาพ (ตามที่ลูกค้าระบุ)

Advance package
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

✓ จำนวน 21-30 หน้า (ไม่รวมหน้าเปิดและปิด) ✓ ใช้เวลาทำงาน 7-15 วัน ✓ กรณีมากกว่า 30 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 70 บาท ✓ แก้ไขได้ 5 รอบ ✓ ไฟล์งานตัวเต็ม pptx. และ pdf. หรือ รูปภาพ (ตามที่ลูกค้าระบุ)

ฟรีแลนซ์
Sasiwimol

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชื่นชอบการออกแบบ presentation ให้สามารถสื่อสารง่าย สวยงาม โดยใช้กราฟฟิค เข้ามาช่วย

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน